Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 09/4/2018 ĐẾN 13/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 09/4/2018 ĐẾN 13/4/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (09/4)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Giao ban tài chính địa phương

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, Thuế, HQ, KBNN, NHNN, XD, TNMT, XS, QĐTPT, CTK

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự thảo Nghị quyết chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở TC, CTg, NgV, NV, TP, BCHQS, BCHBP, VT, LĐ, ĐĐ, XM

VPUBT

- 09 giờ 30 Giải quyết một số khó khăn trong công tác giải tỏa tàu cá tại khu vực từ Cửa Lấp đến Sao Mai, TPVT

Đc Quốc

TPVT

- Các Sở: NNPTNT, TNMT, GTVT, TC, BP, Cảng vụ VT, TPVT

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp BCĐ 138 tỉnh Tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đc Tịnh

Công an tỉnh

- Thành viên BCĐ 138 theo QĐ số 2796/QĐ-UBND ngày 11/10/2016

VPUBT

- 10 giờ Nghe b/c kế hoạch hoạt động Hè 2018 và một số hoạt động của Tỉnh Đoàn

Đc Thông

Tỉnh đoàn

- Tỉnh đoàn, Nhà VH thanh niên, Nhà Thiếu nhi, Ban  TTN trường học

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp TTrUB nghe báo cáo tình hình rà soát đất đai, xây dựng

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Sở NV,  NNPTNT, TNMT, XD, QS, CAT, BDV, MTTQ, Tân Thành

VPUBT

- 14 giờ Nghe Tổ công tác xử lý đơn KNTC

Đ/c Tịnh

TTra Tỉnh

- TTra, CAT, TNMT, XD, TC, KHĐT, TP, Ban TCD,

VPUBT

Thứ Ba (10/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 (cả ngày):

1. Công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2018;

2. Báo cáo kết quả kiểm điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017;

3. Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư (11/4)

Sáng

- 07 giờ 30 Thực hiện huấn luyện và kiểm tra bắn súng bài 1 (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Bộ CHQS

 

- Theo kế hoạch

VPTU

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm (12/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Ủy viên BCS, UBKTTU, BTCTU, BNCTU,  GĐ các Sở, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các H, TP

VPUBT

- Đi công tác tại Hà Nội

Đc Quốc

Sở Nội vụ

- Theo thư mời của UBTVQH

Hà Nội

Chiều

- 14 giờ Họp BCĐ xử lý các dự án chậm triển khai

Đc Long

Sở KHĐT

- Thành viên Ban Chỉ đạo

VPUBT

- 14 giờ  Nghe báo cáo điều chỉnh và giãn tiến độ thực hiện DA Trường ĐHBRVT

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, GDĐT, TPVT, Trường Đại học BRVT

VPUBT

- 15 giờ Làm việc với Sở Nội vụ

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, KHĐT, XD, TNMT, CA, BDV, Côn Đảo

VPUBT

Thứ Sáu (13/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Giao ban Xây dựng cơ bản quý I năm 2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, các Sở, ngành, các BQLDA cấp tỉnh, các H, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe b/c tình hình SDĐ, nghĩa vụ TC các lô đất do CtyDL quản lý

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, TNMT, TTra, NV, Thuế, TPVT, CCT Vũng Tàu, Cty DL

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo việc thu tiền thuê đất kéo dài hoạt động tại khu đất 220ha, TPVT

Đc Long

Cục thuế tỉnh

- Cục thuế, CCT Vũng Tàu, TC, TNMT, KHĐT, DL, XD, TPVT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo chủ trương đầu tư một số dự án trong khu công nghiệp

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Ban QLKCN, Sở KHCN, KHĐT, TNMT, XD

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường năm 2018

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, KHCN, XD, Ban QLKCN, PC49, các H, TP

VPUBT

- 14 giờ Tổng kết công tác  an toàn VSTP năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018

Đc Thông

Sở Y tế

- Thành viên Ban Chỉ đạo

VPUBT