Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 16/4/2018 ĐẾN 20/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC TỪ 16/4/2018 ĐẾN 20/4/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (16/4)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về logistics, các giải pháp giảm chi phí, kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng giao thông

Đc Trình

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, KHĐT, TC, CgT, TP, TNMT, NNPTNT,  LĐTBXH, TTTT,

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ môi trường và kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai;

2. Nghe báo cáo đề xuất sáng kiến phát triển kinh tế địa phương

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TNMT

 

 

 

Sở KHĐT

 

- Sở TNMT, TC, KHĐT, XD, NNPTNT, CgT, BQLKCN, DL, YT, CA, GTVT, KHCN, NV, các huyện, thành phố

- KHĐT, CgT, XD, TNMT, KHCN, TC, GTVT, NNPTNT, BQLKCN, các Huyện , Thành phố

VPUBT

- 14 giờ Dự Hội nghị Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ Quân khu 7 năm 2018

Đc Tịnh

Bộ CHQS

- Theo thư mời

Quân khu 7

Thứ Ba (17/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với Ban QLDACN Giao thông và Ban QLDACN DD&CN

Đc Trình

 

BQLDAGT,

Ban DD&CN

- Sở KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT, Ban QLDA: GT, DD&CN, các H, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự họp bàn giải pháp phát triển Hợp tác xã cho huyện Xuyên Mộc

Đc Long

 

-  Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai, TKCN năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đc Quốc

BCHPCTTTKCN

- Theo thư mời

TTHN

Chiều

- 14 giờ Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Nghe báo cáo tình hình thực hiện phương án cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại các huyện, thành phố

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TC, các huyện, thành phố

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Hội thảo phát triển kinh tế tư nhân

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, CgT, XD, TNMT, BQLKCN, Thuế, HQ, VCCI, CA

VPUBT

- 14 giờ Sơ kết công tác an toàn giao thông quý I năm 2018

Đc Quốc

Ban ATGT

- Thành viên ban ATGT tỉnh

VPUBT

Thứ Tư (18/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở TNMT

Sở NNPTNT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Năm (19/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quý I/2018

Đc Trình

BĐBP

- Theo  thư mời

BĐBP

- 08 giờ 30 Làm việc với Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về cổ phần hóa DN và sử dụng vốn ODA

Đc  Long

Sở KHĐT

- Đoàn Giám sát, Sở KHĐT, NV, GTVT, NNPTNT, DL, CgT, XD,

VPUBT

- 08 giờ 30 Hội nghị triển khai nhiệm vụ bảo vệ môi trường năm 2018

Đc Quốc

Sở TNMT

- Theo kế hoạh

TTHN

Chiều

- 14 giờ Họp Hội đồng thông qua quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh đến 2025, định hướng đến 2030

Đc Long

Sở Du lịch

- Thành viên hội đồng (QĐ số 2859)

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo chủ trương đầu tư một số dự án trong khu công nghiệp

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Ban QLKCN, Sở KHCN, KHĐT, TNMT, XD

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo Kế hoạch thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ để phòng ngừa, cải thiện, khắc phục ô nhiễm tại các điểm nóng về môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2018

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, KHCN, XD, Ban QLKCN, CAT, các H, TP

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh về đề án "Quản lý và sử dụng đội ngũ trí thức trẻ trong sự nghiệp CNH – HĐH và hội nhập quốc tế"

TTrUB

Sở KHCN

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Sáu (20/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố Bà Rịa

Đc Trình

Thành ủy Bà Rịa

- Theo thư mời

Thành ủy Bà Rịa

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình chuyển nhượng phần vốn góp

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, XD, TNMT, Thuế,TPVT, Cty Kim Thiện An, Cty Du lịch tỉnh

VPUBT

- 09 giờ 30 Xem xét việc giản tiến độ dự án KDL nghỉ dưỡng

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, XD, DL, Đất Đỏ, Cty Thanh Bình

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT,  XD, TNMT, GTVT, TC, Thuế, Tân Thành

VPUBT

- 09 giờ Xử lý việc giãn tiến độ thực hiện dự án

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT, Đất Đỏ

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án Bến xe thành phố Bà Rịa

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, GTVT, CTg, DL, TNMT, XD, BR, Công ty Vận tải Thành Công (Sở KHĐT mời)

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo giải quyết các vấn đề thuế nhà thầu dự án thu gom, xử lý và thoát nước TP Vũng Tàu (ODA Pháp)

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, TNMT, Thuế, TPVT, Busadco

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình hoạt động của 02 trại heo giống

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, TC, Trung tâm Khuyến nông

VPUBT