Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/4/2018 ĐẾN 27/4/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/4/2018 ĐẾN 27/4/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (23/4)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Sở VH&TT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu

Đc Long

Sở Công

thương

- Sở CgT, NNPTNT, YT,  TC, KHĐT, KHCN, GDĐT, GTVT, LĐTBXH, TNMT, TTTT, XD, NHNN, HQ

VPUBT

- 08 giờ Khảo sát thực tế và họp về phương án QH cảng hàng không Côn Đảo

Đc Quốc

Sở GTVT

- Theo thư mời của Bộ GTVT, Sở GTVT, Côn Đảo

Huyện Côn

Đảo

- 11 giờ Tiếp Công ty SCG về việc tài trợ cho đội bóng đá tỉnh

TTrUB

Sở VH&TT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo giải trình và giải pháp thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước về thu - chi NSĐP năm 2016;

 

 

2. Nghe b/c kiểm điểm và giải pháp thực hiện theo kết luận Kiểm toán nhà nước về QL và SDĐ các khu đô thị, các DA được giao, cho thuê đất giai đoạn 2014 – 2016

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở Tài chính

 

 

 

 

Sở TNMT

 

- Sở TC, KHĐT, TNMT, XD, GTVT, NNPTNT, NV, LĐTBXH, TTTT, Thuế, KBNN, QĐTPT, QBVMT, BQL: GT & NNPTNT, ĐĐ, LĐ, TT, XM, Châu Đức, TPBR

- Sở TNMT, TC, KHĐT, XD, TP, NV, BQLKCN, Thuế, KBNN,  Tân Thành, Đất Đỏ, TPBR, TPVT

VPUBT

Thứ Ba (24/4)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB thông qua dự thảo giải trình Kết luận của Thanh tra Chính phủ về QLNN về đất đai, môi trường và đầu tư XDCB giai đoạn 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Sở TNMT

- Sở TNMT, XD, TC, KHĐT, NNPTNT, GTVT, CgT, YT, GDĐT, Thuế, BQLKCN, các BQLDACN cấp tỉnh, các huyện, thành phố

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai Chỉ thị 19, 20, 21, 23 và quy định số 124 của Ban Bí thư

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo phương án giá dịch vụ thoát nước thành phố Vũng Tàu

Đc Quốc

Sở TC

- Sở TC, XD, TNMT, TP, TPVT, Busadco

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo dự án nạo vét kênh Bến Đình, thành phố Vũng Tàu

Đc Quốc

BQLDAGT

- Sở KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT, TPVT, BQLGT, CTCP Đông Á

VPUBT

Thứ Tư,

25/4

- Nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

 

 

 

Thứ Năm (26/4)

Sáng

- 09 giờ 30 Làm việc với Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Đc Trình

Đc Quốc

Sở GTVT

- BTTU, ĐĐBQH, TTrHĐND, VPTU, VPHĐND, Sở GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT, CgT, NNPTNT, BQLGT

VPUBT

 - 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc thu hồi các dự án

Đc Long

Sở Xây dựng

- Sở XD, TNMT, KHĐT, Long Điền

VPUBT

 - 08 giờ 30 Tổng kết 05 năm thi hành      Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với CM

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch

TTHN tỉnh

- 08 giờ 30 Họp giao ban công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC và thi hành án hành chính Quý I/2018.

TTrUB

TTra tỉnh

Ban TCD

- TTra, TNMT, CA, QS, Sở NNPTNT, XD, TP, TC, NV, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND, BPC, các H, TP

VPUBT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu (27/4)

Sáng

- 07 giờ Viếng Nghĩa trang liệt sỹ

Chủ tịch,

các PCT

Sở LĐTBXH

- Theo thư mời

Phường Phước Hưng, TPBR

- 08 giờ Dự Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện Luật CAND năm 2018, triển khai  phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Đc Trình

Bộ CHQS tỉnh

- Theo kế hoạch

Hội trường A

Bộ CHQS

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự án Nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT,  XD, TNMT, GTVT, TC, Thuế, Tân Thành

VPUBT

- 09 giờ Giãn tiến độ thực hiện dự án Trại sản xuất giống cá biển Đặng Lâm

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT, Đất Đỏ

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án Bến xe thành phố Bà Rịa của C/ty Vận tải Thành Công

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, GTVT, CTg, DL, TNMT, XD, BR, C/ty Thành Công (Sở KHĐT mời)

VPUBT

- 10 giờ Xử lý vướng mắc trong phương án hỗ trợ cho 54 hộ gia đình, cá nhân thuộc dự án cải tạo, nâng cấp QL 51B

Đc Quốc

TPVT

- Sở TNMT, TC, GTVT, TPVT, TTra, BQLDACNGT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Sơ kết công tác an toàn giao thông quý I năm 2018

Đc Quốc

Ban ATGT

- Sở GTVT, CAT, BP, CVHHVT, Thành viên Ban ATGT tỉnh, các H, TP

VPUBT