Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/4/2018 ĐẾN 04/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/4/2018 ĐẾN 04/5/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai,

30/4

- Nghỉ Lễ 30/4

 

 

 

 

Thứ Ba,

01/5

- Nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01/5/2018

 

 

 

 

Thứ Tư (02/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp BCS Đảng UBND tỉnh nghe báo cáo giải trình và giải pháp thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán nhà nước  về thu – chi NSĐP năm 2016

Chủ tịch,

các PCT

Sở Tài chính

- Sở TC,  NV, KHĐT, TNMT, XD, GTVT, NNPTNT, LĐTBXH, TTTT, Thuế, KBNN, QĐTPT, QBVMT, Ban GT, Ban NN&PTNT, các H, TP

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo CTHĐ và kế hoạch thực hiện NQ 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập KTQT, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Chủ tịch,

các PCT

Sở Công

thương

- UVBCS Đảng UBND tỉnh, Thành viên BCĐ và Tổ giúp việc về Hội nhập quốc tế tỉnh BR-VT (QĐ số 3405/QĐ-UBND, ngay22/11/2017)

VPUBT

- 15 giờ 30 Họp TTrUB Nghe báo cáo đề xuất một số nội dung liên quan đến phát triển du lịch bất động sản (Condotel);

Chủ tịch,

các PCT

Sở Du lịch

- Sở DL, TNMT, TC, KHĐT, XD, CgT, TP, các huyện, thành phố

VPUBT

- 15 giờ Họp Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đc Thông

Ban TĐKT

- Thành viên Ban Tổ chức

VPUBT

Thứ Năm (03/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với Ban QLDA Giao thông và Ban QLDA khu vực cảng Cái Mép – Thị Vải

Đc Trình

Đc Quốc

BQLDAGT,

BQLDAGT Cái Mép-Thị vải

- Sở KHĐT, TC, NNPTNT, GTVT, XD, BQLDACNGT, Bna QLDA khu vực cảng cái mép – Thị Vải

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo phương án sắp xếp các chương trình, dự án của tỉnh

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, NNPTNT, GTVT, QS, CA, CgT GDĐT, YT, LĐTBXH, TTTT, VHTT, , TNMT, NV,TP, XD, DL, BDT, PN, LMHTX, VQGCĐ

VPUBT

- 08 giờ 30 Chuẩn bị nội dung tiếp công dân

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- TTra, TNMT, TP, CA, BNC, BDV, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND, VPĐĐBQH, BPC, Châu Đứcn Long Điền

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị trực tuyến Sơ kết 05 năm thực hiện NQ 21 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020

Đc Thông

BHXH

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Họp TTrUB Nghe báo cáo Đề án nghiên cứu giải pháp chống xói lở bờ biển đoạn từ Vũng Tàu đến Bình Châu

Chủ tịch,

các PCT

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, KHCN, GTVT, XD, KHĐT, BQLDACNNN&PTNT, VT, LĐ, ĐĐ, XM

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo Dự án Khu nghỉ dưỡng Nhất Thống – Côn Đảo tại Hòn Cau và Bãi Lò Vôi, huyện Côn Đảo

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, GTVT, TNMT, DL, QS, VQGCĐ, Côn Đảo, Cty Nhất Thống

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo dự thảo KHHĐ thực hiện Chỉ thị số 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Sở LĐTBXH, YT, XD, NV, GDĐT, CA, QS, MTTQ, BTG, VPTU, HCCB, các huyện, thành phố

VPUBT

- 15 giờ Thông qua CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và NQ số 21 về công tác dân số trong tình hình mới

Đc Thông

Sở Y tế

- Sở YT, KHĐT, TC, NV, TP,  LĐTBXH, GDĐT, TC, BTG, VPTU, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Sáu (04/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Xử lý các vấn đề liên quan đến DA khu dịch vụ hậu cần cảng tại Phú Mỹ

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, GTVT, TNMT, TP, Tân Thành

VPUBT

- 14 giờ 30 Xử lý vướng mắc trong xây dựng chính sách hỗ trợ di dời các CSSX gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở CTg

- Sở CTg, TC, TNMT, TP, các H, TP, các thành viên Hội đòng thẩm định (Sở Tư pháp thành lập)

VPUBT

- 14 giờ Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 14

Đc Thông

 

- Theo thư mời của HĐND tỉnh

VPHĐNDT