Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/5/2018 ĐẾN 18/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 14/5/2018 ĐẾN 18/5/2018

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (14/5)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Thông qua tờ trình, trình HĐND ban hành NQ phân cấp QL tài sản công tại các CQ, đơn vị thuộc UBND tỉnh

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, TP, các sở ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

VPUBT

- 09 giờ Thông qua tờ trình, trình HĐND  ban hành NQ quy định nội dung chi và mức chi hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, KHCN, NV, MTTQ, các đoàn thể, UBND các huyện, thành phố

VPUBT

- 10 giờ Nghe báo cáo dự án đầu tư du lịch ở huyện Côn Đảo

Đc Long

C/ty CPDL Hiểu về trái tim

- Sở KHĐT, XD, TNMT, QS, VQGCĐ, Côn Đảo, C/ty CPDL hiểu về trái tim

VPUBT

- Đi công tác đến hết tuần

Đc Quốc

 

- Theo kế hoạch

 

- 08 giờ 30 Nghe phương án thiết lập, vận hành hệ thống tổng đài tiếp nhận, xử lý đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh

Đc Thông

Sở TTTT

- Sở TTTT, STC

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe dự thảo thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông và CTTT giữa UBND tỉnh và VNPT

Đc Thông

Sở TTTT

- Sở TTTT, TC, KHĐT, KHCN, CTg, TP, LĐTBXH, GDĐT, YT, TNMT, GTVT, NgV, NV, VHTT, các H, TP

VPUBT

Chiều

- 14 Thông qua kế hoạch chi tiết khai mạc Đại hội TDTT tỉnh

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, TC, Đài PTTH, CAT, TPBR

VPUBT

Thứ Ba (15/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Nghe b/c giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT, NNPTNT, TP, TC, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND Ban TCD, Xuyên Mộc, Bình Châu

VPUBT

 

 

- 08 giờ Làm việc với Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, TTra, BDV, MTTQ, VPTU,  TNMT, XD, CA, QS, TT, Côn Đảo

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Dự tiếp xúc cử tri là cán bộ hưu trí tại huyện Châu Đức

Đc Tịnh

Sở GDĐT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

Châu Đức

- 14 giờ Thông qua dự thảo CTHĐ và KH thực hiện NQ số 36 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin

Đc Thông

Sở TTTT

- Sở TTTT, các Sở, ban, ngành, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Tư (16/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Sở NV, TNMT, NNPTNT, XD, CA, QS, BDV, MTTQ, TT, XM, VT

VPTU

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Nghe giải quyết đơn tố cáo

Đc Thông

TTra tỉnh

 

- TTra, NV, GDĐT, XM

VPUBT

- 15 giờ Giải quyết khiếu nại

Đc Thông

Sở Xây dựng

 

- Sở XD, TNMT, TC, TTra, GĐĐT, BNC, MTTQ, HND, VPTU, TPVT

VPUBT

Thứ Năm (17/5)

Sáng

- 10 giờ Làm việc với Đoàn kiểm tra theo QĐ số 715-QĐNS/TW của BCHTW về triển khai QĐ kiểm tra của BCT

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 08 giờ 30 Nghe b/c giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra,

Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT, XD, VPTU, BNC, HND, MTTQ, BPC, VPĐND, thành viên Tổ giải quyết KNTC của TU

VPUBT

- 08 giờ Làm việc về một số khó khăn, vướng mắc của ngành Giáo dục & Đào tạo

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 BCHTW

Chủ tịch,

các PCT

VPTU

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ dự Lễ Bế giảng lớp bồi dưỡng chuyên viên cao cấp

Đc Tịnh

 

- Theo kế hoạch

 

- 20 giờ Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT khóa XII "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TPBR

Thứ Sáu (18/5)

Sáng

- 08 giờ Dự lễ công bố thành lập Thị xã Phú Mỹ

Đc Trình

 

 

- Theo thư mời

Tân Thành

- 08 giờ  Dự lễ tuyên dương giáo viên và học sinh Giỏi năm học 2017 – 2018

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo kế hoạch

TPVT

Chiều

- 14 giờ Họp Ban Chỉ đạo Hè 2018

Đc Thông

Tỉnh Đoàn

- Thành viên BCĐ Hè 2018

VPUBT

- 15 giờ  Giao ban công tác tôn giáo

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, XD, TNMT, NNPTNT, BDV, MTTQ, các huyện, thành phố

VPUBT