Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/5/2018 ĐẾN 26/5/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 21/5/2018 ĐẾN 26/5/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (21/5)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- Đi công tác đến hết tuần

Đc Long

 

- Theo kế hoạch

 

- Đi công tác tại Hà Nội (02 ngày)

Đc Tịnh

 

- Theo kế hoạch

Hà Nội

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo quy hoạch vị trí sân bay chuyên dùng Lộc An, Đất Đỏ;

2. Nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch dự án Hồ Tràm Strip

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở GTVT

 

Sở Xây dựng

 

 

- Sở GTVT, XD, TNMT, NNPTNT, DL, KHĐT, QS, Đất Đỏ

- Sở XD, KHĐT, TNMT, NNPTNT, GTVT, DL, Đất Đỏ

VPUBT

Thứ Ba (22/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB Nghe báo cáo KH tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Sở NV,TC, Ban TGTU, Đài PTTH

VPUBT

- 09 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo dự thảo KHHĐ thực hiện Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với Cách mạng;

2. Thông qua CTHĐ của Tỉnh ủy thực hiện NQ số 20 về tăng cường công tác  chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và NQ số 21 về công tác dân số

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở LĐTBXH

 

 

 

Sở Y tế

- Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh,

- Sở LĐTBXH, YT, XD, NV, GDĐT, CA, QS, MTTQ, BTG, VPTU, HCCB, các huyện, thị xã, thành phố

 

- Sở YT, KHĐT, TC, NV, GDĐT, TP,  LĐTBXH, BTG, VPTU, các huyện, thành phố

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự giao ban Khối Nội chính và nghe b/c kết quả thực hiện chỉ đạo của TTrTU, UBND tỉnh về giải quyết KNTC

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Chiều

- 14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh thông qua dự thảo NQ phát triển đô thị Long Hải; NQ về chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài

Chủ tịch,

các PCT

H. Long Điền

Sở NNPTNT

- UVBCS Đảng UBND tỉnh, Sở KHĐT, XD, GTVT, NNPTNT, TNMT, DL, CgT, GDĐT, YT, NNPTNT, CA, QS, BP, LĐ, VT, XM, ĐĐ

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Tỉnh đoàn về công tác 5 tháng đầu năm 2018

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 16 giờ Làm việc với Tổng Công ty DIC về 02 dự án

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Tư (23/5)

Sáng

- Đi kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2018

Đc Trình

 

- Theo kế hoạch của Ban BVCSSK cán bộ tỉnh

TPHCM

- 08 giờ 30 Xử lý vướng mắc trong XD chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở CTg

- Sở CTg, TC, TNMT, TP, các H, TP, các thành viên Hội đồng thẩm định (Sở Tư pháp mời)

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo việc bồi thường, hỗ trợ đất

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, TPBR

VPUBT

- 10 giờ Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Đc Quốc

Sở TNMT

- GĐ Sở TNMT, TP, NNPTNT

VPUBT

- 10 giờ 30 Xử lý việc cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, XD, CTg, TX Phú Mỹ

VPUBT

- 08 giờ 30 Giải quyết khiếu nại tố cáo

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Sở TNMT

TP Bà Rịa

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 08 giờ Thăm, tặng quà các tổ chức, chức sắc tôn giáo nhân Lễ Phật đản  2018

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo kế hoạch

Theo kế hoạch

Chiều

- 14 giờ Xử  lý các vấn đề liên quan đến DA khu DV hậu cần cảng tại TX Phú Mỹ

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, GTVT, TNMT, TP, TX Phú Mỹ

VPUBT

- 14 giờ 30 Xử lý việc giãn tiến độ thực hiện và mở rộng DA Trại SX tôm giống công nghệ sinh học

Đc Quốc

Sở KHĐT

Sở NNPTNT

- Sở KHĐT, NNPTNT, XD, KHCN, TNMT, Đất Đỏ

VPUBT

- 15 giờ Làm việc với Sở KHĐT về một số dự án trong khu xử lý chất thải tập trung 100ha Tóc Tiên

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, TT, TTQL chất thải

VPUBT

- 14 giờ Họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017-2018

Đc Thông

Sở GDĐT

- Thành viên Ban chỉ đạo

VPUBT

- 15 giờ Thông qua Quy hoạch Quảng cáo trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, KHĐT, TC, XD, GTVT, TTTT, CA, các Huyện, thị, thành phố

VPUBT

Thứ Năm (24/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự lễ động thổ Dự án đường 991B, Thị xã Phú Mỹ

Đc Trình

Đc Quốc

Ban QLDAGT  CM-TV

- Theo thư mời của UBND tỉnh

TX. Phú Mỹ

- 07 giờ 30 Tiếp Cty Đạt Gia nghe báo cáo tình hình định hướng mở rộng dự án khu du lịch Láng Hàng, H. Xuyên Mộc

TTrUB

Sở KHĐT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Đối thoại với công dân

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT, XD, BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPĐND, BPC, TPVT, P7

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị triển khai các Quy định số 126-QĐ/TW, 132-QĐ/TW, 127-QĐ/TW của BCT, BBT và KH thực hiện phong trào Đảng viên tình nguyện

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở Xây dựng

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

- 14 giờ Họp BCĐ các Chương trình phối hợp bảo vệ biên giới, biển đảo

Đc Tịnh

BĐBP

- Thành viên Ban Chỉ đạo

TPVT

- 14 giờ Nghe Báo cáo Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập ngành y tế 2015-2020 và tầm nhìn 2030

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, YT, TC, KHĐT, các huyện, Thị, thành phố

VPUBT

- 15 giờ 30 Nghe báo cáo thống nhất công tác kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe học sinh trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở Y tế

- Sở YT, GDĐT, TC, LĐTBXH, BHXH

VPUBT

Thứ Sáu (25/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Thông

Sở Xây dựng

Sở TTTT

- Theo thư mời

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Tiếp công dân tháng 5/2018

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc giao đất

Đc Thông

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, XD, TC, TPVT

VPUBT

Chiều

-14 giờ Nghe báo cáo QH sắp xếp, ổn định dân cư gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng NTM vùng dân tộc thiểu số

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở KHĐT, NNPTNT, TNMT, TC, XD, LĐTBXH, KHCN, NV, VHTT, YT, GDĐT, CgT, QS, BP, các H, TP

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với BTL Vùng 2 HQ

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

Thứ Bảy,

26/5

- 08 giờ Dự khai mạc Đại hội TDTT tỉnh BR-VT lần thứ VII

Đc Thông

Sở VHTT

- Theo thư mời

SVĐ Bà Rịa