Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/5/2018 ĐẾN 03/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/5/2018 ĐẾN 03/6/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (28/5)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

Bộ CHQS

Sở KHĐT

Sở TNMT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 09 giờ 30 Dự Kỳ họp bất thường  HĐND thị xã Phú Mỹ

Đc Trình

HĐND thị xã Phú Mỹ

- Theo thư mời của HĐND TX Phú Mỹ

TX Phú Mỹ

- 08 giờ 30 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Thành viên Hội đồng

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh:

1. Thông qua dự thảo Nghị quyết về chấm dứt tìng trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

2. Về công tác cán bộ

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở NNPTNT

 

 

Sở Nội vụ

- Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

- Sở NNPTNT, TP, GTVT, TNMT, BP, CAT, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, TPVT

VPUBT

Thứ Ba (29/5)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo chương trình xúc tiến đầu tư trong nước năm 2018

2. Nghe báo cáo Đề án tăng cường năng lực Trung tâm quan trắc TNMT

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

Sở TNMT

 

 

- Sở KHĐT, TC, CgT, NNPTNT, NgV, GTVT, DL, VHTT, BQLKCN, CT, HQ

- Sở TNMT, KHĐT, TC, NNPTNT, KHCN, BQLKCN, Ban KTNS

VPUBT

- 07 giờ 30 Khảo sát tuyến hạ nguồn Sông Ray (từ cửa biển Lộc An-hồ Sông Ray)

Đc Quốc

Sở GTVT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ dự HN "Triển khai thực hiện Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành PL giai đoạn 2018 – 2022".

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời.

TPHCM

- 06 giờ Dự Đại lễ Phật Đản PL.2562

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo thư mời

TPVT

- 08 giờ 30 Dự Trại Khai mạc hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em - 2018

Đc Thông

Tỉnh Đoàn

- Theo kế hoạch

Xuyên Mộc

- 10 giờ 30 Tiếp Tổng lãnh sự Ấn Độ đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, KHĐT, NNPTNT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Hội đồng thẩm định QH phát triển KT-XH huyện Châu Đức đến 2030

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Hội đồng (QĐ số 3765/QĐ-UBND, 29/12/2017)

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án các tuyến điện hạ thế ven hồ chứa nước sông Ray

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, CgT, XD, NNPTNT, Xuyên Mộc, Cty Điện lực

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo xác minh về việc lập hồ sơ giả mạo doanh nghiệp nhà nước lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạn tài sản

Đc Thông

Công an tỉnh

- CAT, GDĐT, TNMT, TC, KHĐT, LĐTBXH, TTra

VPUBT

Thứ Tư (30/5)

Sáng

- 08 giờ Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ tịch,

các PCT

 

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

 

Sở NNPTNT

Sở Nội vụ

Sở Du lịch

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Làm việc với tập thể lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Thanh tra Tỉnh

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 08 giờ Nghe báo cáo chủ trương và địa điểm đầu tư dự án xây dựng xử lý chất thải tập trung rác y tế bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNTM, XD, TC, KHCN, Cục thuế tỉnh, CTy cổ phần Sara Vũng Tàu

VPUBT

- 09 giờ Họp Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển KHCN tỉnh

Đc Thông

SKHCN

- Thành viên hội đồng quản lý Quỹ

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp thông qua các tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh:

1. Nghị quyết bổ sung  khoản 2 điều 1 của NQ số: 76/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh, Khóa VI;

2. Nghị quyết thay thế NQ số: 21/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh Khóa V

Đc Tịnh

 

 

Sở Tư pháp

 

 

Sở Nội vụ

 

 

- Sở TP, TC, CA, BPC

 

 

- Sở NV, TP, TC, TTra, BPC

 

VPUBT

- 14 giờ Thông qua tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh: Nghị quyết sửa đổi một số nội dung NQ số 49/2017/NQ-HĐND tỉnh quy định mức giá đối với dịch vụ KCB tại các cơ sở KCB của nhà nước trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vị  thanh toán  của Quỹ BHYT và nguyên tắc áp dụng  giá khám, chữa bệnh trong một số trường hợp

Đc Thông

Sở Y tế

- Sở YT, TP, Ban VHXH, KHĐT, LĐTBXH, TC, BHXH, CTK, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 16 giờ Tiếp Tổng Lãnh sự Hàn quốc tại TPHCM chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Năm (31/5)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2018 tại Quân khu 7

Đc Trình

BCHQS tỉnh

- Theo thư mời của BTL QK7

TPHCM

- 08 giờ 30 Thông qua dự thảo chương trình hành động của TU thực hiện NQ số 11–NQ/TW ngày 03/6/2017 của HN lần thứ năm BCHTW Đảng, khóa XII về hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN

  Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, CTg, XD, TNMT, GTVT, NNPTNT, KHCN, LĐTBXH, VHTT, DL, TTTT, YT, GDĐT, NV, NgV, TC,

TTra, NHNN tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 09 giờ 30 Thông qua dự thảo CTHĐ thực hiện NQ số 10-NQ/TW của BCHTW Đảng về phát triển KT tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế

  Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHCN, LĐTBXH, GTVT, TNMT, CTg, XD, DL, NNPTNT, Thanh tra, Cục Thống kê, Thuế, Hải quan, NHNN, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 08 giờ 30 Xử lý việc tiếp nhận, chuyển giao, quản lý vận hành Nhà máy xử lý nước thải Rạch Bà và các trạm bơm

Đc Quốc

Sở Xây dựng

- Sở XD, TC, KHĐT, TP, Thuế, KBNN, TPVT, Busadco, TTQL các Khu XLCT

VPUBT

- 09 giờ Làm việc với Sở TNMT về giải  quyết thủ tục hành chính liên quan đến thông báo số 123/TB-STNMT

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, VKS, TAND, TP, TTra, TANDTPVT, TPVT, VPĐKĐĐ

VPUBT

- 10 giờ Giải quyết kiến nghị của cử tri

Đc Quốc

Sở xây dựng

- Sở XD, TNMT, TC, TPVT, BKTNS

VPUBT

- 10 giờ 30 Thông qua tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh: Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ trang thiết bị, vật tư phát triển HTX trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, KHĐT, TC, KHCN, TP, Ban KTNS

VPUBT

 - 08 giờ Dự lễ trao nhà cho người nghèo tại huyện Châu Đức

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

- Theo thư mời

H. Châu Đức

- 08 giờ 30 Làm việc với Tổ công tác của Bộ XD giải quyết khiếu nại của công dân

Đc Tịnh

Sở Xây dựng

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 08 giờ 30 Giao ban về công tác tôn giáo

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo thư mời

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Thăm các doanh nghiệp, khu công nghiệp thị xã Phú Mỹ

Đc Quốc

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TX Phú Mỹ

- 14 giờ Đối thoại với các Hộ dân

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 14 giờ Dự Chương trình "gặp gỡ, giao lưu giữa AHLLVTND, AHLĐ với thế hệ trẻ; Tuyên dương tập thể, cá nhân đặc biệt xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN chào mừng 70 năm Ngày Chủ tịch HCM ra lời kêu gọi thi đua ái quốc"

Đc Thông

Tỉnh Đoàn

- Theo Thư mời của Tỉnh đoàn

TTHN

Thứ Sáu (01/6)

Sáng

- 08 giờ Báo cáo chuyên đề về tình hình KT-XH của tỉnh và những định hướng, giải pháp phát triển đến năm 2020

Đc Trình

 

 

 - Theo kế hoạch

Trường Chính

trị tỉnh

- 08 giờ 30 Dự Hội thảo phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh BR-VT

Đc Long

Sở KHĐT

- Theo kế hoạch

TPVT

- 09 giờ 30 Làm việc với Văn phòng Hợp tác Thụy Sỹ tại Việt Nam về dự án thu gom, xử lý nước thải Bà Rịa

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TC, TNMT, TPBR, PN, Busadco, BanDACNDD&CN

VPUBT

- 08 giờ 30 Làm việc với Tổ công tác đặc biệt của TU giải quyết KNTC

  Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT, NNPTNT, TP, TC,   MTTQ, BNC, HND, BPC, VPTU, VP HĐND, Ban TCD, TPVT, phường 8

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo dự thảo quy chế quản lý hoạt động kinh doanh Karaoke, vũ trường

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, TP, LĐTBXH, CAT, PCCC, XD, YT, CT, DL, TTTT, KHĐT, TNMT, các H, TX, TP

VPUBT

- 10 giờ Nghe b/c kế hoạch tổ chức hội thảo tìm giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động các TTVT-HT Cộng đồng

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, NV, TC, KHĐT, GDĐT, LĐTBXH, XD, UBMT, TĐ, HLHPN, HNN, TNMT, các huyện, TP

VPUBT

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật, ngày 03/6

- 08 giờ Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch HCM ra lời yêu gọi thi đua ái quốc

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo thư mời

Hà Nội