Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/6/2018 ĐẾN 08/6/2018

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/6/2018 ĐẾN 08/6/2018

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (04/6)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 09 giờ Làm việc với Đoàn công tác 2559/BTNMT-TTr, ngày 21/5/2018

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT, VT, BR, PM, XM

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc thành lập hội Bridge-poker

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở Nội vụ, VHTT, CAT

VPUBT

- 09 giờ Nghe b/c thanh tra việc thu chi tài chính, quản lý tài sản của Đài PTTH

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, TC, TTTT, TTr, PTTH, BNC, UBKT, BTCTU, Đảng Ủy KCQ

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Hòp TTrUB Thông qua các tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh:

1. Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018;

2. Nghị quyết thông qua đề án sáp nhập ấp bến Cát vào ấp Ông Tô thuộc xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc và Nghị quyết chuyển các ấp thành khu phố thuộc các phường Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phước Hòa, Tân Phước trên địa bàn TX Phú Mỹ;

3. Nghị quyết sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND ngày 09/12/2017 quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các cơ sở KCB của nhà nước trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

 

Sở Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

 

 

 

 

 

Sở Y tế

 

 

 

 

 

 

- Sở NV, TC, TP, Ban KTNS,

 

 

- Sở NV, TNMT, TP, XM, TXPM

 

 

 

 

 

- Sở YT, NV, TC, TP, BHXH

 

 

 

VPUBT

- 14 giờ Nghe Sở VHTT báo cáo việc đặt tượng tại Côn Đảo

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, thành viên Hội đồng

VPUBT

Thứ Ba (05/6)

Sáng

- 08 giờ Tiếp xúc cử tri xã Hòa Long và Long Phước

Đc Trình

 

- Sở YT, XD, NNPTNT, TNMT

TP Bà Rịa

- 08 giờ 30 Thông qua Quy chế phối hợp thực hiện quản lý việc nạo vét lòng hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở NPNTNT

- Sở KHĐT, TNMT, XD, TP GTVT, TC, NNPTNT, LĐ, ĐĐ, XM, CĐ, TXPM, TPBR

VPUBT

- 09 giờ 30 Giải quyết vướng mắc trong việc chồng lấn đất giữa các hộ dân với đất công trình hồ suối Các, huyện XM

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Xuyên Mộc

- Sở NNPTNT, TNMT, TC, TP, XM

VPUBT

- 10 giờ Thông qua Kế hoạch di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tại TPBR

Đc Quốc

TPBR

- Sở NNPTNT, TNMT, TC, CTg, TP, IZICO

VPUBT

- 08 giờ 30 Tiếp Hiệp hội thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, KHĐT, LĐTBXH, CT, CHQ

VPUBT

- 09 giờ Nghe b/c dự thảo KH tổ chức tư vấn hướng nghiệp, thông tin, tuyên truyền GD nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Sở LĐTBXH, GDĐT, TC, tỉnh đoàn, Đài PTTH, các huyện, thành phố

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Tiếp xúc cử tri phường Long Toàn, phường Long Tâm

Đc Trình

 

- Sở YT, XD, NNPTNT, TNMT

TP Bà Rịa

- 14 giờ, Họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Đc Tịnh

Sở Tư pháp

- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo các khó khăn vướng mắc của ngành GD&ĐT

Đc Thông

Sở GDĐT

- Sở GDĐT, TC, NV, Ban VHXH, Ban KTNS, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

Thứ Tư (06/6)

Sáng

- 08 giờ Tiếp xúc cử tri phường Phước Hiệp, phường Phước Trung

Đc Trình

 

- Sở YT, XD, NNPTNT, TNMT

TP Bà Rịa

- 08 giờ 30 Nghe b/c kết quả xử lý các DA chậm triển khai 6 tháng đầu năm 2018

Đc Long

Sở KHĐT

- Thành viên Ban Điều hành

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kế hoạch dự Lễ kỷ niệm 349 năm thành lập TP Padang

Đc Quốc

Sở NgV

- Sở NgV, CgT, VHTT, NNPTNT, TC

VPUBT

- 09 giờ nghe báo cáo công tác đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, XD, TC, TNMT, TP, các Huyện, TX, TP, Qũy PT đất

VPUBT

- 08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh,

TTra,

Sở TNMT

- TTra, TNMT, NNPTNT, TC, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, VPHĐND, Ban TCD, TPBR, TX PM, BQLRPH

VPUBT

- 08 giờ 30 làm việc với Sở Nội vụ thông qua kết luận thanh tra

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, TTra, UBKT, BNC, BTCTU, Đảng ủy KCQ, LĐLĐ, YT, BVLL

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Tiếp xúc cử tri phường Long Hương, phường Kim Dinh

Đc Trình

 

- Sở YT, XD, NNPTNT, TNMT

TP Bà Rịa

- 14 giờ Nghe báo cáo bổ sung QH mỏ cát XD vật liệu san lấp

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, NNPTNT, XD, QS, XM

VPUBT

- 14 giờ 30 Họp Hội đồng Quản lý Qũy Bảo vệ Môi trường

Đc Quốc

Qũy BVMT

-  Thành viên HĐQL Qũy BVT, Cơ quan Điều hành Qũy

VPUBT

- 14 giờ Nghe b/c việc tự chủ TC một phần trong các đơn vị SNCL ngành GD

Đc Thông

Sở GDĐT

- Sở GDĐT, NV, TC, các huyện, thành phố

VPUBT

Thứ Năm (07/6)

Sáng

- 08 giờ Tiếp xúc cử tri phường Phước Nguyên, Phước Hưng và xã Tân Hưng

Đc Trình

 

- Sở YT, XD, NNPTNT, TNMT

TP Bà Rịa

- 08 giờ 30 Tiếp, làm việc với Cty CP bảo Toàn về chủ trương đầu tư KDL Núi Dinh

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, NNPTNT, DL, QS, TPBR

VPUBT

- 09 giờ 30 Thông qua KH phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh đến 2025

Đc Long

Sở Du lịch

- Sở DL, VHTT, KHĐT, TNMT, GTVT, XD, CA, HHDL, các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Thông qua tờ trình của Sở NN&PTNT, trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh; NQ về hỗ trợ kinh phí trong công tác tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở Nội vụ

- Sờ NNPTNT, TC, YT, CCTY, KHĐT, TP, Ban KTNS, BPC, NV, TNMT

VPUBT

- 09 giờ 30 Họp HĐ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương ĐTDA hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu trung tâm Côn Đảo

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, thành viên theo QĐ số 2033/QĐ-UBND năm 2015

VPUBT

- 08 giờ 30: Họp giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở Xây dựng

- TTra, XD, TNMT, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, VPHĐND, Ban TCD, TPVT, P12

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe chủ trương đầu tư DA Trung tâm giáo dục Phước Hải

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, GDĐT, Đất Đỏ

VPUBT

- 15 giờ Nghe chủ trương và địa điểm đầu tư dự án đa khoa BRVT

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, YT, Bà Rịa

VPUBT

Thứ Sáu (08/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo kêt quả đối thoại với các hộ dân tại dự án Hương lộ 10, TPBR;

2. Nghe báo cáo và cho ý kiến việc thu hồi các dự án chậm  triển khai

Chủ tịch,

các PCT

 

TTra tỉnh

Sở TNMT

Sở KHĐT

 

- TTra, TNMT, NNPTNT, XD, GTVT, TPBR

- Sở KHĐT, DL, CgT, GTVT, TNMT, NNPTNT

VPUBT

- 08 giờ Dự Hội nghị triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020

Đc Quốc

 

- Theo kế hoạch

TTHN

- 08 giờ 30 Tiếp công dân

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

TX Phú Mỹ

- TTra, TNMT, NNPTNT, TP, VPTU, BDV, BNC, BPC, MTTQ, HND, VPHĐND, TX Phú Mỹ

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe giải pháp tháo gỡ các khó khăn của ngành Giáo dục và Đào tạo

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Chiều