Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/6/2018 ĐẾN 15/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 11/6/2018 ĐẾN 15/6/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (11/4)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Quốc

 

 

 

Sở TNMT

Sở Xây dựng

 

 

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Làm việc với Cục điện ảnh

 

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, DL, TTTT, Đài PTTH, Ban TG, VPTU, CAT, TPVT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo Nội dung thỏa thuận hợp tác chiến lược viễn thông và CNTT giữa UBND và VNPT;

2. Thông qua Đề án bảo đảm cho nhiệm vụ QS - QP tại huyện Côn Đảo;

 

3. Nghe báo cáo việc tạm thu tiền thuê đất dự án TTTM Lottle;

4. Nghe báo cáo kế hoạch dự Lễ kỷ niệm 349 năm thành lập thành phố Padang

Chủ tịch,

các PCT

 

Bộ CHQS

 

 

Sở TTTT

 

 

Sở Tài chính

 

Sở Ngoại vụ

 

- Sở TTTT, KHĐT, TC,

 

 

- Bộ CHQS, BP, CA, KHĐT, TC, GTVT, NNPTNT, XD, VT, XM, LĐ, ĐĐ, Côn Đảo, Vườn QGCĐ

- Sở TC, TNMT, KHĐT, XD, Thuế, TPVT

- Sở NgV, CTg, VHTT, NNPTNT, TC

VPUBT

Thứ Ba (12/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Đoàn công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến đất lâm trường Xuyên Mộc

Chủ tịch,

các PCT

 

- Thành viên Đoàn công tác

VPUBT

- 08 giờ 30 Báo cáo Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển du lịch năm 2018

Đc Long

Sở Du lịch

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 07 giờ 30 Tiếp công dân

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Chiều

- 14 giờ Họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ

Đc Trình

Bộ CHQS

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VPTU

- 14 giờ Nghe b/c xử lý các cơ sở nhà đất tại TPVT và KH bán đấu giá đến 2020

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, TNMT, XD, CgT, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Thông qua dự thảo Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, NNPTNT, CTg, TP, KHCN, XD, KHĐT, PC49, các Huyện, TX, TP

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở CTg

- Sở CgT, KHĐT, XD, TNMT, KHCN, TP, NV, TC, Thuế,  LĐTBXH, YT, TTra, CSPCCC, QS, BHXH, các H, TP

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Ban NC Tỉnh ủy

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Ban NCTU

Ban NCTU

- 14 giờ Họp Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Theo thư mời của Bộ LĐTBXH

Hà Nội

- 16 giờ 30 Tiếp lãnh đạo Tập đoàn SCG

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Tư (13/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

 

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Xử lý vướng mắc trong việc cấp phép khi sắp xếp, di dời các lồng bè trên sông Chà Và

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, XD, TNMT, TPVT

VPUBT

- 09 giờ 30 Thông qua tờ trình, trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh: NQ về hỗ trợ kinh phí tiêm vacxin phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở NNPTNT

 

- Sờ NNPTNT, TC, YT, CCTY, KHĐT, TP, Ban KTNS, BPC, NV, TNMT

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại của một số hộ dân tại dự án Hồ chứa nước Sông Ray

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Xuyên mộc,

Châu Đức

- TTra, sở TNMT, CAT, NNPTNT,  XM, Châu Đức; BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND

VPUBT

- 08 giờ Dự hội nghị tổng kết 10 năm công tác hiến máu tình nguyện và tôn vinh người hiến máu nhân "Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6/2018"

Đc Thông

Hội CTĐ

- Theo thư mời

TTHN

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo việc góp vốn bằng tài sản để thực hiện dự án khu dịch vụ hậu cần sau cảng Tân Thành tại xã Tân Phước

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, XD, TP, TC. Văn phòng ĐKĐĐ, TXPM

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo việc triển khai các dự án du lịch dưới tán rừng

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, KHĐT, XD, TNMT, DL, XM, BQLKB BCPC

VPUBT

-14 giờ Nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết phục vụ kỳ họp HĐND của Sở VHTT, Ban Dân tộc, GDĐT

Đc Thông

VHTT, GDĐT,

Ban Dân tộc

- Sở VHTT, Ban Dân tộc, Y tế, GDĐT

VPUBT

Thứ Năm (14/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Tiếp công dân

Đc Trình

Đc Tịnh

TTr, NNPTNT

- TTra, Sở TNMT, NNPTNT, TP, CAT, QS, BDV, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, VPHĐND, XM

UBND huyện Xuyên Mộc

- 08 giờ 30 Nghe b/c kết quả xử lý các dự án chậm triển khai 06 tháng đầu năm 2018

Đc Long

Sở KHĐT

- Thành viên Ban Điều hành và Tổ giúp việc

VPUBT

- 08 giờ 30 Thông qua Chương trình phát triển đô thị TPBR giai đoạn 2018 – 2025

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TC, TNMT, TC, KHĐT, Ban KTNS, TPBR

VPUBT

- 09 giờ 30 Xử lý việc trả tiền thu mua nhà ở xã hội thuộc SHNN đối với căn nhà số ½ Nguyễn Thiện Thuật, TPVT

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TC, LĐTBXH, TNMT, TPVT

VPUBT

- 10 giờ Tiếp Lãnh đạo JICA tại Việt Nam

Đc Thông

Sở KHĐT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Cty Ogiso Kentiku

Đc Long

Đc Quốc

Sở KHĐT

VP JD

- Sở KHĐT, TNMT, XD, KHCN, NNPTNT, TXPM, các DN bột cá

VPUBT

- 14 giờ Nghe chủ trương đầu tư DA Trung tâm giáo dục Phước Hải

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, GDĐT, Đất Đỏ

VPUBT

- 15 giờ Nghe chủ trương và địa điểm đầu tư dự án BV đa khoa quốc tế BRVT

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, YT, Bà Rịa

VPUBT

Thứ Sáu (15/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh

1. Thông qua tờ trìn, trình tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh: Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến 2025;

2. Nghe b/c tiến độ thực hiện công tác liên quan đến DA Paradise, Saigon Atlantis

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở Du lịch

 

 

Sở TNMT

 

-  Sở DL, KHĐT, TC, XD, TNMT, GTVT, NNPTNT, CgT, VHTT, KHCN, YT, NV, LĐTBXH, CAT, QS, BP

- Sở TNMT, TC, XD, KHĐT, Thuế, TPVT

VPUBT

- 09 giờ 30 Giao lưu hữu nghị Việt Nam – Cu Ba

Đc Thông

LHCTCHN

- Theo thư mời

TPVT

Chiều

- 14 giờ  Làm việc với UBND huyện Côn Đảo về KTXH 06 tháng đầu năm 2018

Đc Long

Côn Đảo

- Theo thư mời

VPUBT