Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/6/2018 ĐẾN 22/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 18/6/2018 ĐẾN 22/6/2018

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (18/4)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban TTrTU để cho ý kiến về một số nội dung (cả ngày)

Đc Trình

Đc  Long

Sở TNMT

Sở TNMT

Sở Tài chính

Đài PTTH

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- Dự Lớp kiến thức Quốc phòng (01 tháng)

Đc Quốc

 

- Theo kế hoạch

Hà Nội

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị, xử lý kết luận thanh tra CP quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo 

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, GDĐT, TP Bà Rịa, TP Vũng Tàu, Thị xã Phú Mỹ, trường CĐSP, TTra tỉnh

VPUBT

- 10 giờ Họp Hội đồng xét duyệt chuyển ngạch thanh tra viên

 Đc Thông

TTra tỉnh

- Thành viên HĐ (QĐ số: 3647/QĐ-UBND, ngày 20/12/2018)

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo việc giản tiến độ Dự án Sông Lô, huyện Xuyên Mộc

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, DL, Xuyên Mộc

VPUBT

- 14 giờ Nghe b/c việc xây dựng tờ trình HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ cho giáo viên và đội ngũ nhân viên trong các  cơ sở giáo dục MN công lập trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở GDĐT

- Sở GDĐT, TC, BVHXH-HĐND, các huyện, TX, TP

VPUBT

-14 giờ 30 Nghe b/c tình hình thực hiện NQ HĐND tỉnh về Đề án dạy và học tiếng Anh tại Côn Đảo

Đc Thông

Sở GDĐT

- Sở GDĐT, TC, NV, BVHXH-HĐND, Côn Đảo

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo việc tách trường cấp II-III Võ thị Sáu, Côn Đảo

Đc Thông

Sở GDĐT

- Sở GDĐT, NV, Côn Đảo

VPUBT

Thứ Ba (19/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB:

1. Thông qua tờ trình trình HĐND tỉnh về Danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ , rừng đặc dụng để thực hiện trong 06 tháng cuối năm 2018;

2. Thông qua dự thảo CTHĐ và Kế hoạch thực hiện NQ số 36 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển  CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và Hội nhập quốc tế

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TNMT

 

 

 

 

Sở TTTT

 

- Sở TNMT, NNPTNT, các H, TX, TP

 

 

 

 

- Sở TTTT, KHĐT, TC, KHCN, CgT, GTVT, GDĐT, YT, TNMT, các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo rà soát các DA chậm triển khai

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, XD, TNMT, DL, Đất Đỏ

VPUBT

- 08 giờ Dự HN đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới các tỉnh Tây NB

Đc Tịnh

BĐBP

- Theo thư mời của Bộ Tư lệnh Biên phòng

TPHCM

- 07 giờ Khám sức khỏe định kỳ

Đc Thông

Sở Y tế

- Theo kế hoạch

TP HCM

Chiều

-  14 giờ 00 Họp TTrUB

1. Nghe báo cáo việc tạm thu tiền thuê đất dự án TTTM Lottle

2. Giải quyết vướng mắc liên quan đến cho thuê 1.419,3m2 đất tại phường 8, của Cty CP Đầu tư Phát triển xây dựng

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TNMT

 

Sở TNMT

 

- Sở TNMT, TC, KHĐT, XD, TPVT

 

- Sở TNMT, KHĐT, XD, TC, TTPTQĐ, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo kết quả thực hiện phê duyệt tỷ lệ 1/500 dự án Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc

Đc Long

Sở Xây dựng

Xuyên Mộc

 

- Sở XD, KHĐT, TNMT, DL, Xuyên Mộc, Cty Hồ Tràm

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với BCĐ Công nghệ Thông tin về Đề án số BR-VT và KH hoạt động của BCĐ ứng dụng CNTT

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Tư (20/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự lễ công bố kết quả và trao giải cuộc thi quốc tế về ý tưởng QH 1/2000 Khu đô thị Tây Nam, TPBR

Chủ tịch,

các PCT

Sở Xây dựng

 

 

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 09 giờ 30 Họp TTrUB nghe báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư tại khu đất cụm 3, 5 TPVT;

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

Sở TNMT

- Sở KHĐT, TNMT, TC ,XD, TPVT

VPUBT

- Khám sức khỏe định kỳ

 

Đc Long

 

- Theo kế hoạch

TP HCM

- Khám sức khỏe định kỳ

 

Đc Tịnh

 

- Theo kế hoạch

TP HCM

Chiều

 

- 14 giờ Nghe báo cáo công tác tôn giáo

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, XD, TNMT, BDT, NNPTNT, CAT, TTra, MTTQ, BDV, các H, TP

VPUBT

Thứ Năm (21/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đc Trình

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo kế hoạch

TTHN

- 09 giờ Làm việc với Kiểm toán nhà nước về kiểm toán NSĐP năm 2017 và kiểm toán việc quản lý sử dụng tài sản công của các DN sau khi cổ phần hóa

Đc Long

Sở Tài chính

- TTrHĐND, Sở TC, KHĐT, KBNN, CT, CHQ, GĐ và KTT các Sở: CgT, TNMT, VHTT, LĐTBXH, Đài PTTH, các Ban QLDA, các DN (Sở TC mời)

VPUBT

- 08 giờ 30 Giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT, TC, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, VPHĐND, Ban TCD, UBND TPVT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ  Làm việc với UBND huyện Côn Đảo về KTXH 06 tháng đầu năm 2018

Đc Long

Côn Đảo

- Theo thư mời

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

- TTra, TNMT, TC, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND, Ban TCD, UBND TPVT

 

VPUBT

- 14 giờ 30 Dự Lễ kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí VN và trao giải báo chí lần 26

Đc Thông

Hội Nhà báo

- Theo thư mời

TP VT

Thứ Sáu (22/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Nghe đồng chí Trương Đình Tuyển nói chuyện chuyên đề về: TPP-CPTPP; Cách mạng công nghiệp 4.0

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện NQ số 22-NQ/TW của BCHTW khóa X; Chỉ thị 36-CT/TW của BCT khóa XI và triển khai kế hoạch số 160-KH/TU của Ban TVTU

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Thứ Bảy,

23/6

- 08 giờ Làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về công tác Tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 khóa X tại tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy