Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/6/2018 ĐẾN 29/6/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/6/2018 ĐẾN 29/6/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (25/6)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban TTrTU để cho ý kiến về một số nội dung (cả ngày)

 

Đc Trình

Đc Long

Đc Thông

Sở LĐTBXH

Sở Y tế

Sở KHĐT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Họp HĐ quản lý Quỹ đầu tư phát triển tỉnh BR-VT

Đc Long

Quỹ ĐTPT

- Thành viên HĐQL quỹ, Ban Kiểm soát, Quỹ ĐTPT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe giải quyết vấn đề giao đất

Đc Thông

Sở TNMT

- Sở TNMT, NV, XD, NNPTNT, VHTT, CAT, BCHQS, TTra, TXPM

VPUBT

- 15 giờ Nghe b/c thực hiện Kết luận thanh tra

Đc Thông

Sở Tài chính

- Sở TC, TP, LĐTBXH, TTra, Ban NCTU, VPTU, Ban TCD, TXPM

VPUBT

- 16 giờ Lễ Trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho Đ/c Lê Thanh Dũng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đc Trình

Đảng ủy Khối cơ quan

- Theo thư mời của Đảng ủy KCQ

VPUBT

Thứ ba (26/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban TVTU để cho ý kiến về một số nội dung(cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Đc Thông

Sở Nội vụ

Sở Y tế, TC

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30, nghe báo cáo GQKN

Đc Tịnh

 

TTra tỉnh,

Long Điền

- TTra, Sở TNMT, BNC, MTTQ, HND VPTU, BPC, Ban TCD, xã Phước Tỉnh;

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Giải quyết khiếu nại

Đc  Tịnh

TTra tỉnh

- TTra, CAT, Sở TNMT, TC, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, VP HĐND, Ban TCD, TPBR

VPUBT

- 19 giờ 30 Dự  Liên hoan Tiếng Kèn Đội ta các Nhà TN khu vực phía Nam

Đc Thông

Tỉnh Đoàn

- Theo thư mời của Tỉnh Đoàn

TPVT

Thứ Tư (27/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban TVTU để cho ý kiến về một số nội dung (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

Đc Thông

 

 

Sở Du lịch

Sở Y tế

Sở KHĐT

Sở TNMT

Sở Xây dựng

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh

 Đc Tịnh

Ban TCD

- Theo kế hoạch

VPUBT

- 09 giờ Đoàn công tác BTNMT đối thoại

Đoàn CT

Bộ TNMT

 

- Đoàn công tác, Xuyên Mộc, xã Phước Tân

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo về tình hình sử dụng đất của các DN sau cổ phần hóa

Đc Long

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, KHĐT, XD, Thuế, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo kết luận buổi tiếp công dân

Đc Tịnh

 

UBND H. Xuyên Mộc

- Xuyên Mộc, Công ty Lâm nghiệp

 

VPUBT

 

- 14 giờ Đoàn công tác BTNMT đối thoại

Đoàn CT

BTNMT

 

- Đoàn công tác, TX Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Sở VHTT

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, TC, KHĐT, XD, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

Thứ Năm (28/6)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp tập thể UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN 06 tháng đầu năm 2018 và     tình hình dự toán thu, chi NSNN 06 tháng đầu năm, ước cả năm 2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT,

Sở Tài chính,

Sở Nội vụ,

TTra tỉnh

- Ủy viên UBND tỉnh, VPTU, VPHĐND, các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 07 giờ 30 Dự Đại hội Liên đoàn Lao động tình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Đc Thông

LĐLĐ tỉnh

- Theo thư mời

TTHN

Chiều

- 14 giờ Họp rà soát các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở Du lịch

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ Làm việc với Đoàn công tác Bộ TNMT

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT,BNC, MTTQ, HND, VPTU, VPHĐND, BPC, TPVT, TXPM, XM,

VPUBT

Thứ Sáu (29/6)

Sáng

- 08 giờ Dự HN (trực tuyến) cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện NQ7, khóa XII của Đảng (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 07 giờ 30 Dự Đại hội Liên đoàn Lao động tình lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023

Đc Thông

LĐLĐ tỉnh

- Theo thư mời

TTHN

Chiều