Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/7/2018 ĐẾN 06/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/7/2018 ĐẾN 06/7/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (02/7)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ Dự phiên họp Chính phủ tháng 6 năm 2018 trực tuyến với các địa phương (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT,

Tài chính

- TTrTU, TTrHĐND, MTTQ,  VPTU, VPHĐND, Ủy viên UBT, các Sở, ngành, các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe b/c xử lý số tiền hỗ trợ cho C/ty Trùng Dương-Thái Sơn và việc tạm thu tiền thuê đất tại DA TTTM Lotte

Đc Long

Sở Tài chính,

Sở TNMT,

Cục thuế

- Sở TC, TNMT, KHĐT, XD, Thuế, TPVT, C/ty CPTD-TS, C/ty CP TTTM Lotte Việt Nam

VPUBT

- 07 giờ 45 Dự trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tại Sở VH&TT

Đc Thông

Sở VHTT

- Theo kế hoạch

Sở VHTT

Chiều

- 14 giờ Dự HN trực tuyến sơ kết công tác XD Đảng 6 tháng đầu năm 2018

TTrUB

Ban TCTU

- Theo thư mời

Ban TCTU

Thứ Ba (03/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Phiên họp thứ 15 của Thường trực HĐND tỉnh

Đc Trình

 

- Theo thư mời HĐND tỉnh

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc xử lý trách nhiệm đối với người đại diện vốn nhà nước

Đc Long

Sở Nội vụ

- Sở NV, TC,  LĐTBXH, ĐUKDN, TTra, Đại diện HĐQT công ty Lâm viên cây xanh, Ông Nguyễn Đức Tài

VPUBT

- 09 giờ 30 Làm việc với C/ty TNHH Allgreen Vượng Thành-Trùng Dương

Đc Long

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, XD, TPVT, C/ty

VPUBT

- 10 giờ 30 Nghe báo cáo việc xử lý sau thu hồi giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư của các dự án trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Cục Thuế

- Sở TC, KHĐT, XD, TNMT, Thuế, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe b/c GQKN

Đc Tịnh

 

TTra tỉnh

 

- TTr, TNMT, TP, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, Ban TCD, TPVT, Đất Đỏ

VPUBT

 

- 08 giờ 30 Nghe chủ trương đầu tư dự án Trung tâm giáo dục Phước Hải

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, GDĐT, Đất Đỏ

VPUBT

- 09 giờ 15 Nghe chủ trương và địa điểm đầu tư DA Bệnh viện quốc tế BRVT

Đc Thông

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, YT, Bà Rịa

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe b/c hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh 06 tháng đầu năm 2018;

2. Nghe báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018;

 

3. Nghe báo cáo tình hình xử lý các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

VPUBT

 

Sở KHĐT

 

 

Sở KHĐT

 

- Sở KHĐT, TC

- Sở NV, YT, LĐTBXH, KHCN, TTra

 

- Sở XD, TNMT, GTVT, NNPTNT, CgT, DL, BQLKCN, BQLDA cấp tỉnh, QĐTPT, QPTĐ, các H, TX, TP

- Sở XD, TNMT, GTVT, NNPTNT, CgT, DL, BQLKCN, H, TP

VPUBT

- 14 giờ Dự Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 15

Đc Thông

 

 

- Theo thư mời HĐND tỉnh

VPUBT

Thứ Tư (04/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp BCS đảng UBND tỉnh:

1. Xem xét các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp nhà nước đợt 1 năm 2018;

2. Về công tác cán bộ

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

Ban TĐKT

 

- Thành viên BCS Đảng UBND tỉnh

- Thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh

VPUBT

- 10 giờ 30 Tiếp, làm việc với đoàn công tác TP Sanjo, tỉnh Niigata, Nhật Bản

Đc Long

Sở Công Thương

- Sở CgT, KHĐT, NgV, LĐTBXH, BQLKCN, VCCI

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Ban Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Thành viên BTC theo Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 11/6/2018

VPUBT

- 14 giờ Dự Hội nghị tổng kết Dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bài học thực tiễn cho doanh nghiệp Việt Nam từ phương pháp quản trị Nhật Bản

Đc Long

Sở KHĐT

- Theo thư mời

TTHN

Thứ Năm (05/7)

Sáng

- 07 giờ 30 Hội ý Thường trực TU và đồng chí Trưởng Ban TCTU

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Họp Ban TVTU để cho ý kiến về một số nội dung (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của BCT

Đc Tịnh

Bộ CHQS

- Theo thư mời

Quân Khu 7

 

- Đi công tác tại Hà Nội

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Theo thư mời của UB công tác về tổ chức PCP nước ngoài

Hà Nội

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu (06/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo kế hoạch thực hiện giao khoán đất rừng sản xuất tại C/ty Lâm nghiệp BR-VT;

2. Nghe báo cáo về DA trung tâm đào tạo, thực hành du lịch, nhà hàng, khách sạn và thể thao biển tại Phước Hải, H. Đất Đỏ;

3. Nghe báo cáo về việc mở rộng dự án KCN Mỹ Xuân B1 – CONAC

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở NNPTNT

Xuyên Mộc

 

Sở TNMT

 

 

Ban QLKCN

 

 

- Sở NNPTNT, TNMT, TTra, CAT, MTTQ, BNC, BDV, HND, VPTU, BPC, Xuyên Mộc, C/ty lâm nghiệp

- Sở TNMT, KHĐT, TC, XD, DL, GDĐT, VHTT, Đất Đỏ

 

- BQLKCN, Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, KHCN, TXPM

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự HN sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm 2016

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Ban DVTU về dự thảo quy chế tiếp xúc, đối thoại và Quy định về trách nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và dự thảo kế hoạch tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy