Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 09/7/2018 ĐẾN 14/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 09/7/2018 ĐẾN 14/7/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (09/7)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Tịnh

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tiến độ thanh tra và nghĩa vụ tài chính tại khu đất bãi tắm Thùy Vân, TPVT

Đc Long

TTra tỉnh

- TTra, TNMT, TC, XD, KHĐT, DL, Thuế, TPVT

VPUBT

- 10 giờ 30 Họp Hội đồng xét chuyển ngạch Thanh tra năm 2018

Đc Thông

TTra tỉnh

Thành viên theo Quyết định 1734/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Tổ công tác giải quyết vấn đề liên quan đến giao khoán đất

Đc Trình

Đc Tịnh

Sở NNPTNT

Xuyên Mộc

- Thành viên Tổ công tác

VPUBT

- 14 giờ Giao ban tài chính địa phương

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, KBNN, Thuế, CHQ, CTK, NHNN, QĐT, TNMT, XD

VPUBT

- 14 giờ Nghe báo cáo việc thống nhất hình thức chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe và chế độ chi cho khám SK học sinh

Đc Thông

Sở Y tế

- Sở YT, GDĐT, LĐTBXH, BHXH, VPTU, BTG, TTYTDP tỉnh

VPUBT

 - 15 giờ 30 Nghe báo cáo việc di dời nhà Thiếu Nhi

Đc Thông

Sở Tài chính

- Sở TC, TĐ, NTN

VPUBT

- 14 giờ Dự họp Ban Chỉ đạo 364

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ Làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

 

VPUBT

- Sở NV, TP, Phòng KSTTHC, PPC, TTBC&TH, BTCD, BPTN&TKQTT

VPUBT

Thứ ba (10/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Bà Rịa

Đc Trình

Thành ủy BR

- Theo thư mời

Thành ủy BR

- 08 giờ 30 Họp Tổ BCH Đảng bộ tỉnh để thảo luận về (cả ngày):

1. Tình hình KTXH và công tác XDĐ 6 tháng đầu năm;

2. Báo cáo giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh;

3. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, 21-NQ/TW, 05-NQ/TW, 06-NQ/TW của BCHTW đảng

Chủ tịch,

các PCT

 

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

Theo thư mời

- 08 giờ Làm việc với Đoàn công tác của BCĐ CCHC của Chính phủ

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

- Sở NV, TP, KHĐT, TC, CgT, GTVT, TNMT, TTTT, XD, Cục thuế, Cục HQ

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Ban TVTU về vấn đề liên quan đến giao khoán đất

Đc Trình

Đc Long

Đc Tịnh

Sở NNPTNT

Xuyên Mộc

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Tư (11/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự họp BCH Đảng ủy Bộ đội biên phòng tỉnh

Đc Trình

 

- Theo thư mời

BĐBP

- 08 giờ 30 Làm việc với UBND TPVT

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Dự HN sơ kết thực hiện QCDC cơ sở 6 tháng đầu năm 2018

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Theo thư mời của Ban Chỉ đạo

TTHN

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Ban DVTU về dự thảo quy chế tiếp xúc, đối thoại và Quy định về trách nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân và dự thảo KH tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ Nghe báo cáo công tác tôn giáo

Đc Thông

Sở Nội vụ

Sở NV, XD, TNMT, BDT, CAT, TTra, NNPTNT, UBMTTQ, BDV, H, TX, TP

VPUBT

Thứ Năm (12/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB:

1. Nghe báo cáo về việc mở rộng dự án KCN Mỹ Xuân B1 – CONAC;

2. Nghe báo cáo việc thu hồi, giao đất cho Công ty Công ích Quận 4, TPHCM;

Đc Trình

 

Ban QLKCN

 

Sở TNMT

 

 

- BQLKCN, KHĐT, TC, TNMT, XD, KHCN, TXPM

- Sở TNMT, XD, TC, KHĐT, TPVT

 

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư về du lịch

Đc Long

 

- Theo kế hoạch

TPVT

- 08 giờ 30 Dự giao ban công tác quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với VNPT về chiến lược viễn thông và Công nghệ thông tin

Đc Thông

Sở TTTT

- Theo thư mời

VPUBT

- 09 giờ Nghe báo cáo Quy chế phối hợp thực hiện QLNN về công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, VHTT, TTTT, DL, CgT, CAT, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 10 giờ 30 Nghe KH quà tặng lễ tân đối ngoại tỉnh BR-VT giai đoạn 2018 - 2020

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, TC, VHTT, KHĐT, CgT, DL, VPTU, LHCTCHN

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Làm việc với C/ty TNHH Hồ Tràm Strip về dự án sân bay Hồ Tràm

Chủ tịch,

các PCT

Sở GTVT

- Sở GTVT, TNMT, KHĐT, NNPTNT, ĐĐ, XM, C/ty Hồ Tràm Strip

VPUBT

- 14 giờ Dự HN tổng kết 24 năm thực hiện PL bảo vệ công trình QP và khu quân sự.

Đc Tịnh

Bộ CHQS

- Theo kế hoạch

Bộ CHQS tỉnh

- 14 giờ Dự họp Ban Chỉ đạo CNTT về Đề án số BR-VT và kế hoạch hoạt động của BCĐ ứng dụng CNTT

Đc Thông

Sở TTTT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Sáu (13/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 về (cả ngày):

1. Tình hình KT-XH và công tác XDĐ 6 tháng đầu năm 2018;

2. B/c giữa nhiệm kỳ ĐH Đảng bộ tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

- 08 giờ Dự Diễn đàn cấp cao và triễm lãm Quốc tế về công nghiệp 4.0

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Bảy, 14/7

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 về (cả ngày):

1. Quán triệt triển khai thực hiện Quy định 01-QĐ/TW, ngày 10/5/2018 quy định về trách nhiệm và thẩm quyền của UBKT trong công tác phòng, chống tham nhũng;

2. Cho ý kiến về dự thảo CTHĐ thực hiện NQ 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL;

3. Dự thảo CTHĐ thực hiện NQ 20 về công tác BVCS nâng cao sức khỏe ND và NQ 21 về công tác dân số;

4. Dự thảo CTHĐ của TU thực hiện NQ 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập KTQT, giữ vững ổn định CT-XH;

5. Dự thảo CTHĐ thực hiện NQ 05 về chủ trương, CS lớn, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao CL tăng trưởng, năng suất LĐ, sức cạnh tranh của nền KT

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN