Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/7/2018 ĐẾN 20/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 16/7/2018 ĐẾN 20/7/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (16/7)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh Nghe báo cáo giải trình nội dung chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8:

1. Công tác quản lý, sử dụng tài sản công;

2. Công tác quản lý quy hoạch

Chủ tịch,

các PCT

Sở Tài chính

Sở Xây dựng

- VPTU, BKTNS, Sở TC, KHĐT, XD, CgT, TNMT, NNPTNT, GTVT, DL, VHTT, LĐTBXH, GDĐT, YT, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Festival biển Bà Rịa – Vũng Tàu  - 2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở Du lịch

- Sở DL, KHĐT, CgT, XD, TC, TNMT, VHTT, GTVT, NNPTNT, TTTT, NgV, YT, CAT, PTTH, HHDL, các H, TX, TP

VPUBT

Thứ Ba (17/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Tịnh

Sở Ngoại vụ

Sở TNMT

TTra tỉnh

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Nghe Quy chế phối hợp thực hiện QLNN về công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, VHTT, TTTT, DL, CgT, CAT, các H, TX, TP

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo Kế hoạch hoạt động Ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh BR-VT năm 2018 và Danh mục dự án kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, KHĐT, LĐTBXH, NV, TC, CAT, BĐBP, LHCTCHN

VPUBT

- 10 giờ 30 Nghe báo cáo KH quà tặng lễ tân đối ngoại tỉnh BR-VT, GĐ 2018-2020

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- VPTU, VPHĐND tỉnh, Sở NgV, TC, KHĐT, CgT, DL, LHCTCHN

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Giao ban công tác khiếu nại, tố cáo và thi hành án HC Quý II/2018

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

Cục THA

- Theo thư mời

VPUBT

- 14 giờ Đi khảo sát thực tế di tích Thích Ca Phật Đài và tượng Chúa Kito tại TPVT

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, VHTT, XD, TNMT, CAT, BCHQS, VPTU, BDV, TPVT

TPVT

Thứ Tư (18/7)

Sáng

- 08 giờ Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của HĐND tỉnh

TTHN

Chiều

- 15 giờ Duyệt chương trình tổ chức Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm 2018

Đc Thông

Đài PTTH

- Theo kế hoạch

TPVT

Thứ Năm (19/7)

Sáng

- 08 giờ Dự HN Biểu dương người có công với CM tiêu biểu toàn quốc – 2018

Đc Trình

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch của Bộ LĐTB&XH

TPVT

- 08 giờ 30 Dự thảo luận tổ Đại biểu HĐND số 4 (cả ngày)

Đc Trình

 

- Theo kế hoạch của HĐND tỉnh

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự thảo luận tổ Đại biểu HĐND số 1 (cả ngày)

Đc Long

 

- Theo kế hoạch của HĐND tỉnh

VPUBT

- 10 giờ Dự Lễ động thổ Công ty TNHH Việt Nhật Shirogane Logistics

Đc Long

 

- Theo thư mời

KCN PM3

- 08 giờ 30 Dự thảo luận tổ Đại biểu HĐND số 2 (cả ngày)

Đc Quốc

 

- Theo kế hoạch của HĐND  tỉnh

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự thảo luận tổ Đại biểu HĐND số 3 (cả ngày)

Đc Tịnh

 

- Theo kế hoạch của HĐND tỉnh

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự thảo luận tổ Đại biểu HĐND số 5 (cả ngày)

Đc Thông

 

- Theo kế hoạch của HĐND tỉnh

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Đoàn công tác trung ương

Đc Trình

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Sáu (20/7)

Sáng

- 08 giờ Dự Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Khóa VI, Nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày)

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của HĐND tỉnh

TTHN

Chiều

- 17 giờ Tiếp Phó Chủ tịch tỉnh Jeollabukdo Hàn Quốc

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy