Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/7/2018 ĐẾN 27/7/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 23/7/2018 ĐẾN 27/7/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (23/7)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 07 giờ 30 Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các đồng chí luân chuyển

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Quốc

Sở KHĐT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Giao ban với người quản lý DNNN và người đại diện phần vốn nhà nước tại DN Quý II/2018

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, NV, LĐTBXH, TNMT, XD, DL, Thuế, Người đại diện

VPUBT

- 09 giờ Làm việc với Cục Thú y về việc ủy quyền Sở NNPTNT thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, NK

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, CCCN&TY, Cảng Cái Mép-Thị Vải, C/Ty TNHH Tân cảng cái Mép

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc thống nhất hình thức chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe và chế độ chi cho khám SK học sinh

Đc Thông

Sở Y tế

- Sở YT, GDĐT, LĐTBXH, BHXH, VPTU, BTG, TTYTDP tỉnh

VPUBT

 - 10 giờ Nghe báo cáo việc di dời nhà Thiếu Nhi.

Đc Thông

Sở Tài chính

- Sở TC, TĐ, NTN

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Festival biển tỉnh BR-VT năm 2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở Du lịch

 

 

- Sở DL, KHĐT, TNMT, TC, GTVT, XD, NNPTNT, NgV, VHTT, TTTT, YT, PTTH, CAT, HND, HHDL, H, TP

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Liên minh HTX tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Ba (24/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Thông

Sở Nội vụ

Sở LĐTBXH

Sở Xây dựng

TPVT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Giải quyết vướng mắc đầu tư tại Quốc lộ 51b đoạn qua sân bay và vướng mắc dầu tư của Công ty Hyosung Việt Nam

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, TNMT, TC, XD, BQLKCN, Công ty Hyosung VN, Tổng Công ty Tân Cảng SG, PV Gas Vũng Tàu (Sở GTVT mời)

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo kinh phí nạo vét thông luồng cửa Bến Lội – Bình Châu

Đc Quốc

Sở GTVT

Huyện XM

- Sở GTVT, KHĐT, TC, NNPTNT, XM

VPUBT

- 10 giờ Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư DA Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống – Bến Đầm, huyện Côn Đảo

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Hội đồng theo QĐ số 2033/QĐ-UBND

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo khiếu nại

Đc Tịnh

Sở TNMT

TTra tỉnh

- TTra, TNMT, XD, TC, TP, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND, Long Điền

 

 

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kế hoạch quà tặng lễ tân đối ngoại tỉnh BR-VT giai đoạn 2018 – 2020

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- VPTU, VPHĐND, Sở NgV, TC, VHTT, KHĐT, CgT, DL, LHCTCHN

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Làm việc với Cục III- Thanh tra Chính phủ

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Sở NNPTNT

- TTra, Sở NNPTNT, UBND huyện Xuyên Mộc

TPHCM

- 14 giờ Nghe báo cáo quy trình đầu tư trùng tu tôn tạo di tích Côn Đảo

Đc Thông

Sở VHTT

- Sở VHTT, KHĐT, XD, TC, Côn Đảo

VPUBT

Thứ Tư (25/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2018

Đc Trình

 

Bộ CHQS

- Theo kế hoạch

Bộ CHQS

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình xử lý các cơ sở nhà đất, các cụm tại TPVT

Đc Long

Sở Xây dựng

- Sở XD, TC, TNMT, TPVT, TTPTQĐ

VPUBT

- 08 giờ 30 Thông qua báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, KHCN, KHĐT, TC, CTg, YT,  GTVT, XD, HND,  GDĐT, LĐTBXH, các huyện, TX, TP

VPUBT

- 09 giờ 30 Họp kiểm điểm đối với viên chức quản lý

Đc Quốc

Sở Nội vụ

- Sở NV, TTra, BTC, UBKT, LĐLĐ, HUCĐ, VQGCĐ, Cấp ủy, Chi Bộ Ban QLVQGCĐ, ông Trần Duy Lịch

VPUBT

- 08 giờ 30, Giao ban công tác khiếu nại, tố cáo và thi hành án hành chính Quý II/2018

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Cục THA

- TTra, Sở TNMT, NNPTNT, XD, TP, CA, QS, BDV, BNC, MTTQ, VPTU, HND, BPC, VPHĐND, VPĐĐBQH, TAND, CTHADS, các H, TX, TP

VPUBT

 

- 08 giờ 30 Nghe dự thảo ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục xã hội hóa có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, XD, TP, CTg, GDĐT, YT, VHTT, NV, C.Thuế, UBND các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 10 giờ Nghe kết quả thực hiện các kiến nghị xử lý thông báo kết luận Thanh tra Chính phủ về giáo dục

Đc Thông

Sở NV

- Sở NV, GDĐT, TPVT, TPBR, TXPM, Trường CĐSP

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Khảo sát mô hình kết hợp du lịch - ẩm thực và giới thiệu sản phẩm nông ngư nghiệp đặc sản tại huyện XM

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, DL, TNMT, NNPTNT,  XD, KHĐT, CTg, XM, LMHTX

Huyện Xuyên Mộc

- 14 giờ Đối thoại với công dân

Đc Tịnh

TTra tỉnh,

 Sở TNMT

- TTra, Sở TNMT, XD, NNPTNT,BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Khảo sát thực tế di tích Thích Ca Phật Đài và tượng Chúa Kito tại TPVT

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, VHTT, XD, TNMT, CAT, BCHQS, VPTU, BDV, TPVT

TPVT

Thứ Năm (26/7)

Sáng

- 07 giờ Viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân ngày 27/7/2018

Chủ tịch,

các PCT

Sở LĐTBXH

- Theo thư mời

Nghĩa trang

Liệt sỹ tỉnh

- 07 giờ 30 Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2018

Đc Trình

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch

TP Bà Rịa

- 07 giờ 30 Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2018

Đc Long

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch

H. Châu Đức

- 07 giờ 30 Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2018

Đc Quốc

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch

TP Vũng Tàu

- 07 giờ 30 Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2018

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch

H. Châu Đức

- 07 giờ 30 Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân ngày 27/7/2018

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch

Huyện Đất Đỏ

Chiều

- 18 giờ Dâng hương viếng Đền thờ liệt sỹ nhân ngày TBLS 27/7/2018,tại H. Đất Đỏ

Đc Trình

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch (Thị trấn Phước Hải, xã Lộc An, xã Phước Hội và xã Long Mỹ)

Huyện Đất Đỏ

- 18 giờ Dâng hương viếng Đền thờ liệt sỹ nhân ngày TBLS 27/7/2018 tại Long Điền

Đc Long

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch (Thị trấn Long Điền, Xã An Ngãi, xã Tam Phước)

Huyện Long Điền

- 14 giờ Giải quyết vướng mắc về chính sách cho thuê đất đối với các dự án

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, KHĐT, Thuế, DL, BQLKCN

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo việc điều chỉnh bổ sung tái định cư bằng tiền

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TP, TC, XD, Ban KTNS, UBND các huyện, TX, TP

VPUBT

- 18 giờ Dâng hương viếng Đền thờ liệt sỹ nhân ngày TBLS 27/7/2018

Đc Quốc

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch (Phường Long Hương-TPBR, xã Long Sơn- TP Vũng Tàu)

TPBR và

TPVT

- 18 giờ Dâng hương viếng Đền thờ liệt sỹ nhân ngày TBLS 27/7/2018

Đc Tịnh

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch (P. Phước Trung, P. Phước Hiệp-TPBR, xã An Nhứt

TP Bà Rịa và

H. Long Điền

- 14 giờ Nghe đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

Đc Thông

Ban BVCSSK

cán bộ tỉnh

Thành viên theo quyết định 670-QĐ/TU ngày 3/4/2018

VPUBT

- 17 giờ Dâng hương viếng Đền thờ liệt sỹ nhân ngày TBLS 27/7/2018 tại H. XM

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Theo kế hoạch (các xã: Láng Dài, Phước Thuận, Bàu Lâm, Bình Châu)

Huyện Xuyên Mộc

Thứ Sáu (27/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Lễ hội truyền thống kỷ niệm 71 năm,  ngày TBLS 27/7/2018

Đc Trình

Sở LĐTBXH

- Theo thư mời

Theo thư mời

- 8h30 Họp Ban chỉ đạo các dự án chậm triển khai

Đc Long

 

Sở KHĐT

- Thành viên BCĐ dự án chậm triển khai

VPUBT

- 08 giờ 30 Làm việc với Tổng Giám đốc  LD Việt - Nga về dự án nhà hỗn hợp HH1

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TNMT, KHĐT, TPVT, TGĐ  Liên doanh Việt – Nga

VPUBT

- Đi công tác tại Phú Quốc

Đc Thông

 

- Theo kế hoạch

Phú Quốc

- 08 giờ 30 Họp bàn giải pháp xử lý các bức xúc của học sinh trên địa bàn

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Chiều