Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/7/2018 ĐẾN 03/8/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 30/7/2018 ĐẾN 03/8/2018

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (30/7)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Quốc

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ Dự Hội nghị BCH Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

TTrUB

LMHTX tỉnh

- Theo thư mời

TP Vũng Tàu

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo tình hình quản lý sử dụng các khu đất trụ sở cũ tại TPVT

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, XD, GTVT, VHTT, TNMT, TPVT

VPUBT

- 08 giờ, Dự Hội nghị về "Giải pháp thúc đẩy DN đầu tư vào NN, nông thôn"

Đc Quốc

Sở KHĐT,

Sở NNPTNT

- Theo thư mời của Văn phòng Chính phủ

TP Đà Lạt

- 08 giờ Làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp- Bộ Nông nghiệp và PTNT

Đc Tịnh

Sở NNPTNT

- Theo Kế hoạch

Hà Nội

 

- 10 giờ Nghe báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị xử lý thông báo kết luận thanh tra Chính  phủ về giáo dục

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở NV, GDĐT, CĐSP, TXPM, TPBR, TPVT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Gặp gỡ các đ/c Nguyên Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ để thông báo tình hình KT-XH tỉnh 7 tháng  đầu năm 2018

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ Nghe báo cáo công tác rà soát, chuẩn bị năm học mới 2018 - 2019

Đc Thông

Sở GDĐT

- Sở GDĐT, TC, NV, các H, TX, TP

VPUBT

Thứ Ba (31/7)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị BCH Đảng bộ Công an tỉnh

Đc Trình

Công an tỉnh

- Theo thư mời của Công an tỉnh

Công an tỉnh

- Họp thông qua kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, quán triệt triển khai Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở KHĐt

- Các sở, ban, ngành, các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo chủ trương, đia điểm đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gia công bao bì của Công ty Hồng Việt

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, CTg, TNMT, XD, Phú Mỹ

VPUBT

- 09 giờ Nghe báo cáo việc giãn tiến độ thực hiện dự án bãi container và dịch vụ cảng

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, Phú Mỹ, Thuế, GTVT (Đc Tuấn – PGĐ)

VPUBT2)

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo dự án Cảng tổng hợp quốc tế Mỹ Xuân tại thị xã Phú Mỹ

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, Phú Mỹ, Thuế, GTVT

VPUBT

- 10 giờ Nghe báo cáo chủ trương, địa điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ sở đóng sửa tàu thủy trọng tải dưới 1.000 DWT tại xã Long Sơn, TPVT

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, TNMT, XD, KHĐT, TPVT, Ban QLKCN

VPUBT

- 10 giờ 30 Hội ý Đoàn đi công tác Indonesia

Đc Quốc

Sở Ngoại vụ

- Thành viên Đoàn công tác

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo GQKN

Đc Tịnh

Sở TNMT,

Ttratỉnh

- TTra, Sở TNMT, XD, TC, TP, BNC, MTTQ, VPTU, BPC, HND, TPVT, TPBR

VPUBT

- 07 giờ 30 Nghe báo cáo tiến độ thực hiện trưng bày tại Nhà Bảo tàng tỉnh

Đc Thông

Sở VHTT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị giao ban công tác báo chí 6 tháng đầu năm 2018

Đc Thông

Ban TGTU

- Theo thư mời của Ban Tuyên giáo TU

Ban TGTU

Chiều

- 14 giờ Họp TTrUB nghe báo cáo kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại bãi sau, TPVT

Chủ tịch,  

các PCT

TTra tỉnh

- TTra, TNMT, XD, DL, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Dự họp rút kinh nghiệm và bổ sung kế hoạch bảo đảm ANTT

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ Nghe báo cáo để xuất ban hành QĐ thay thế Quy định về việc hỗ trợ người có công với CM cải thiện nhà ở

Đc Thông

 

Sở LĐTBXH

- Sở LĐTBXH, XD, TP, TC, Cục Thuế, TNMT, VPTU, các huyện, thị xã TP, Phòng TBXH các huyện,TX, TP

VPUBT

Thứ Tư (01/8)

Sáng

- 08 giờ Hội nghị quán triệt công tác bảo đảm ANTT

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Đc Trình

Đc Long

Đc Quốc

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Nghe tình hình thực hiện lập Đề án định hướng hệ thống cơ sở Tôn giáo trên địa bàn tỉnh đến 2030

Đc Thông

Sở Xây dựng

- Sở XD, NV, TNMT, CAT, NNPTNT, BDV, MTTQ, VPTU, các H, TX, TP

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo việc xây dựng

Đc Thông

Sở Nội vụ

Sở XD, NV, TNMT, CAT, NNPTNT, BDV, MTQVN, VPTU, các H, TX, TP

VPUBT

- 10 giờ 30 Nghe b/c quy trình giải quyết việc thành lập tổ chức

Đc Thông

Sở Nội vụ

- Sở XD, NV, TNMT, CAT, NNPTNT, BDV, MTQVN, VPTU, các H, TX, TP

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo kết quả xét chọn nhà đầu tư KCN Long Hương

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Thành viên Tổ xét chọn

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư dự án KCN Đất Đỏ và KDC Đất Đỏ

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Ban QLKCN, TNMT, XD, KHĐT, GTVT, Đất Đỏ

VPUBT

- 15 giờ 30 Tiếp, làm việc với C/ty Hồ Tràm về địa điểm XD sân bay

Đc Quốc

Sở GTVT

- Sở GTVT, KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT, QS, CAT, Đất Đỏ

VPUBT

- 14 giờ Nghe Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, VHT,T TTTT, DL, CTg, CAT, UBND các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 15 giờ 30 nghe báo cáo Kế hoạch hoạt động Ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tỉnh BR-VT năm 2018 và Danh mục dự án kêu gọi viện trợ chức phi chính phủ nước ngoài

Đc Thông

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, KHĐT, LĐTBXH, NV, TC, LHCTCHN, BP, CAT

VPUBT

Thứ Năm (02/8)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp "Kiểm điểm và quán triệt chỉ số CCHC, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số hiệu quản quản trị và hành chính công, chỉ số CNTT năm 2017"

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Thông qua dự thảo Nghị quyết về xây dựng và phát triển đô thị Long Hải

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, KHĐT, TNMT, GTVT, NNPTNT, CTg, Long Điền

VPUBT

- 09 giờ 30 Làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ T-TECH về xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TNMT, KHĐT, KHCN, Công ty T-TECH (Sở XD mời)

VPUBT

- 10 giờ Nghe báo cáo DA mở rộng nhà máy SX tôm giống bố mẹ tại khu quy hoạch giống thủy sản tâp trung Phước Hải

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, KHĐT, TNMT, XD, KHCN, DL, Đất Đỏ, Công ty chăn nuôi CP

VPUBT

- 08 giờ  Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2017 – 2018

Đc Thông

Sở GDĐT

- Sở GDĐT, NV, KHĐT, TC, YTLĐTBXH, BHXH, , các H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự hội thảo "báo cáo khung kiến trúc và Demo giải pháp xây dựng chính quyền tỉnh thành đô thị thông minh

TTrUB

Sở TTTT

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Họp TTrUB Nghe báo cáo dự án Khu đô thị phức hợp trục đường 3/2 thuộc phường 10 và 11, TPVT

Chủ tịch,

các PCT

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, NNPTMT, CgT, BQLKCN, Novaland Group

VPUBT

- 16 giờ  Tiếp tập đoàn Samsung về đầu tư dự án khu công nghiệp công nghệ cao và khu sản xuất thực phẩm an toàn

Chủ tịch, các PCT

Sở KHĐT,

Sở NNPTNT

BQLKCN

- Sở KHĐT, NNPTNT, TNMT, XD, BQLKCN

VPUT

- 14 giờ Hội nghị về công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với nhà chung cư, nhà cao tầng, nhà siêu cao tầng

Đc Tịnh

CS PCCC

- Theo kế hoạch

TTHN

 

- 14 giờ Giao ban ATVSTP quý 2 tháng

Đc Thông

Sở Y tế

- Thành viên BCĐ theo QĐ 790/QĐ-UBND ngày 22/3/2018

VPUBT

Thứ Sáu (03/8)

Sáng

- 08 giờ 30 Dự HN sơ kết đánh giá thực hiện NQ BCHĐBTPBR giữa nhiệm kỳ

Đc Trình

Thành ủy BR

- Theo thư mời của Thành ủy Bà Rịa

Thành ủy BR

- 08 giờ 30 Giải quyết vướng mắc về chính sách cho thuê đất đối với các dự án

Đc  Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, KHĐT, Thuế, DL, BQLKCN

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo việc điều chỉnh bổ sung tái định cư bằng tiền

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TP, TC, XD, Ban KTNS, UBND các huyện, TX, TP

VPUBT

- 10 giờ Nghe báo cáo phương án chỉnh sửa DA đường Nguyễn Phong Sắc, TPVT

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Tổ công tác theo QĐ 3561

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị sơ kết hoạt động BCĐ 138 06 tháng đầu năm 2018

Đc Tịnh

Công an tỉnh

- Thành viên BCĐ 138

VPUBT

- 08 giờ 30 Thông qua dự thảo CTHĐ thực hiện nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tỉnh đến 2025

Đc Thông

 

Sở KHĐT

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TX, TP, VPTU, BTGTU

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp HĐTĐ Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH huyện Châu Đức

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Hội đồng thẩm định

VPUBT

- 14 giờ Sơ kết hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh 6 tháng đầu năm

Đc Thông

 

NHCSXH tỉnh

Thành viên Ban đại diện

NHCSXH tỉnh