Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 06/8/2018 ĐẾN 10/8/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Lịch tuần 06/8/2018 đến 10/8/2018

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (06/8)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 07 giờ 45 Làm việc với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

CP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

 

Đc Trình

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- Đi công tác theo kế hoạch (04 ngày)

Đc Quốc

 

 

 

- 08 giờ Dự buổi thuyết trình với chủ đề "Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú" do Tiến sỹ Vũ Minh Khương, Giảng viên trường CS công Lý Quang Diệu trình bày

Đc Long

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của tỉnh ủy

Ban TCTU

- 08 giờ Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về công tác bảo vệ trẻ em, giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Đc Thông

Sở LĐTBXH

- Sở LĐTBXH, ĐĐBQH, VKS, TAND, MTTQ, LĐTBXH, GDĐT, YT, VHTT, DL, TTTT, NV, CAT, TĐ, PN,

TPVT

Chiều

- 14 giờ Dự buổi trao Quyết định luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ

Đc Trình

Đc Thông

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo chuẩn bị nội dung tiếp công dân

Đc Trình, Đc Tịnh

Thanh tra,

Sở XD

 

- TTra, TNMT, XD, TXPM, TPVT, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND

- C/ty CP Gạch ngói Mỹ Xuân

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo Kiến trúc Chính quyền điện tử; Kế hoạch hành động nâng cao chỉ số ICT Index

Đc Thông

Sở TTTT

- Các sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Tiếp Chủ tịch tập đoàn ITOCHU Việt Nam

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 15 giờ 30 Tiếp DN Tiến Thành Phát

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Ba (07/8)

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế TW về tình hình triển khai, thực hiện NQ HN lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XII

Đc Trình

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo khiếu nại

Đc Tịnh

Sở KHĐT,

TTra tỉnh

- TTra, Sở KHĐT, TC, TNMT, XD, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND, Ban TCD, TPVT, P7

VPUBT

- 08 giờ 30 nghe báo cáo đề xuất phương án đất đai

Đc Thông

Sở Nội vụ,

Sở NNPTNT

- Sở NV, XD, TNMT, NNPTNT, BDV, TXPM

VPUBT

Chiều

- Đi công tác tại Hà Nội (02 ngày)

Đc Trình

 

 

Hà Nội

- 14 giờ Họp Hội đồng phối hợp, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Đc Tịnh

Sở TP

Thành viên Hội đồng

 

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Công ty CP Bóng đá BR-VT về hợp tác cải tạo và xây dựng sân tập bóng đá

Đc Thông

Sở VHTT

Cty Bóng Đá

- Sở VHTT, TC, KHĐT, XD, Long Điền

VPUBT

- 15 giờ Làm việc với Cty CP Tiếp thị Thể thao Bình Minh về việc thành lập học viện bóng đá Juventus VN tại tỉnh BR-VT

Đc Thông

Sở VHTT

Cty Bình

Minh

- Sở VHTT, TC, KHĐT, XD, TPBR

VPUBT

Thứ Tư (08/8)

Sáng

- Đi công tác tại Hà Nội (02 ngày)

Đc Long

 

- Theo kế hoạch

Hà Nội

- 08 giờ Nghe Trương Doanh nhân PACE nói chuyện Chuyên đề "Giáo dục mới"

Đc Thông

Sở GDĐT

- Theo thư mời của Sở GDĐT

TTHN

Chiều

- 14 giờ Thông qua dự thảo Đề án của UBND tỉnh về giải pháp thực hiện chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và một số chức danh khác ở cấp xã và ở thôn, ấp, khu phố

Đc Tịnh

Sở Nội vụ, Sở Tài chính

- Sở NV, TC, TP, CAT, QS, các H, TX, TP

VPUBT

Thứ Năm (09/8)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp TTrUB nghe báo cáo đề xuất phương án đất đai

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ,

Sở NNPTNT

Sở TNMT

- Sở NV, TNMT, NNPTNT, CA, QS, BP, BDV, MTTQ, PM, XM, CĐ, VT

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Xác định giá đất để tính tiền SDĐ dự án khu nhà ở Decoimex mở rộng

Đc Quốc

Sở TC

- BKTNS, STC, TNMT, Thuế, TPVT, VP Đăng ký Đất đai, C/ty Decoimex

VPUBT

- 14 giờ 30 Giải quyết vướng mắc việc nộp tiền tiền thuê đất của các nhà đầu tư thứ cấp tại các dự án thuộc IDICO

Đc Quốc

Sở TNMT

Thuế

- Sở TNMT,  TC, Thuế, BQLKCN, Phú Mỹ, IDICO, Posco, C/ty Heineken, các nhà đầu tư thứ cấp (Sở TNMT mời)

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với UBND TPVT

Đc Tịnh

UBND TPVT

- TTra, TNMT, XD, TP, NV, Ban TCD; BNC, VPTU, BPC;

TPVT

- Đi công tác Côn Đảo

Đc Thông

 

- Theo kế hoạch

Côn Đảo

Thứ Sáu (10/8)

Sáng

- 08 giờ 30 Tiếp công dân

 

Đc Trình

 

TTra tỉnh,

Sở Xây dựng

- TTra, TNMT, TP, TC, CAT, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND, Ban TCD, TPVT, TXPM, C/ty Gạch Mỹ Xuân

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác giải quyết thủ tục chủ trương đầu tư các dự án trong khu công nghiệp

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Ban QLKCN, Sở KHĐT, NV, TP, CTg, KHCN, TNMT, XD, Thuế, TPVT, Phú Mỹ, Châu Đức, Đất Đỏ

VPUBT

- 09 giờ thông qua Chương trình hành động của BTVTU thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW

Đc Quốc

Sở CTg

- VPTU, Sở CTg, TC, KHCN, NNPTNT, GTVT, LĐTBXH, KHĐT, XD, TNTMT, GDĐT, các H, TX, TP

VPUBT

- 10 giờ Nghe báo cáo công tác quản lý dự án và chuyển  giao nhiệm vụ chủ đầu tư từ Busadco sang Bab QLDACN DD&CN

Đc Quốc

Sở KHĐT

Busadco

- Sở KHĐT, XD, TNMT, TC, BQLDDCN, Busadco

VPUBT

- 07 giờ 30 Dự Hội nghị Tập huấn KVPT 

 và rút kinh nghiệm xử lý tình hình ANCT  

-TTATXH trên địa bàn QK7 (cả ngày)

Đc Tịnh

Bộ CHQS

- Theo thư mời của Bộ Tư lệnh QK7

TP HCM

Chiều

- 14 giờ Đi khảo sát dự án khu công nghiệp và khu dân cư Đất Đỏ 1

Đc Quốc

Huyện Đất Đỏ

- Sở KHĐT, TNMT, XD, TC, Thuế, Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ