Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/9/2018 ĐẾN 21/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/9/2018 ĐẾN 21/9/2018

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (17/9)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30  Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Trình

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Làm việc với Sở Nội vụ

Đc Long

Sở Nội vụ

- Theo thư mời

VPUBT

- Đi công tác đến hết tuần

Đc Quốc

 

- Theo kế hoạch

 

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe b/c chủ trương đầu tư DA nhà máy điện mặt trời của C/ty Tiến Phước

2. Nghe báo cáo về dự án Cầu tàu du lịch Côn Đảo

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

Sở KHĐT

 

- Sở KHĐT, CgT, TNMT, XD, KHCN, TXPM

- Sở KHĐT, GTVT, XD, DL, TNMT, Côn Đảo

VPUBT

- 15 giờ Làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đc Long

Sở KHĐT

- S KHĐT, XD, NNPTNT, GDĐT, LĐTBXH, YT, QS, BP, BQLDACN cấp tỉnh, các H, TX, TP, các CĐT

VPUBT

Thứ Ba (18/9)

Sáng

- 08 giờ 30 Giao ban Quý III/2018 Khối Văn hóa – Xã hội

Đc Trình

Đc Tịnh

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TC, NV, XD, TNMT, BQLDDCN, các ngành VX, H, TX, TP

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại VT Ship

Đc Long

 

- S TC, KHĐT, GTVT, VT Ship

VPUBT

- 10 giờ 30 Họp đoàn công tác đi thăm và làm việc tại Liên bang Nga

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của ỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1.  Thông qua CTHĐ thực hiện NQ số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN;

2. Nghe báo cáo phương án QH xây dựng đối với các cơ sở nhà, đất trụ sở cũ của các cơ quan nhà nước (sau khi di dời)

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở KHĐT

 

 

Sở Xây dựng

 

- Sở KHĐT, TC, CgT, DL, TP, GTVT, NNPTNT, XD, LMHTX, LĐTBXH, GDĐT, TTTT, KHCN

- Sở XD, TC, KHĐT, TNMT, TTPTQĐ, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Dự Lễ truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH và tổng kết các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

- Theo kế hoạch

TTHN

Thứ Tư (19/9)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

 

Đc Trình

 

Sở Xây dựng

Sở KHĐT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- Đi công tác tại Hà Nội

Đc Long

 

- Theo thư mời của Kiểm toán nhà nước (TT Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình)

TP Hà Nội

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở Xây dựng

- Sở XD, TP, KHĐT, TC, TNMT, TTra, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND, BTCD, TPVT

VPUBT

Chiều

- 15 giờ 30 Dự Hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BTVTU, BCH ĐB tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

- 14 giờ Nghe báo cáo giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở Tư Pháp, TTra tỉnh

- TTra, Sở TP, TNMT, TC, BNC, VPTU, BPC, MTTQ, HND, BTCD, TPVT, phường NAN

VPUBT

Thứ Năm (20/9)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND Tỉnh:

1. Nghe báo cáo việc bồi thường, hỗ trợ đất cho gia tộc Trần Dương Ngọc thuộc dự án Khu đô thị  mới Nam quốc lộ 51;

2. Về Chủ trương, giải quyết việc đầu tư khai thác khoáng sản tại mỏ đá xây dựng Suối Ngọt, phường Tân Phước, TXPM;

 3. Nghe báo cáo dự án nhà máy sửa chữa tàu biển Vinalines phía Nam

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TNMT

 

 

 

- Sở TNMT, TC, XD, GTVT, NNPTNT, TTra, TPBR

 

- Sở TNMT, XD, CgT, KHĐT, TXPM

 

 

- Sở KHĐT, GTVT, TNMT, XD, TPVT

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch A2

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Chiều

- 14 giờ Họp thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện hiệp định CTPPP

Đc Long

Sở CgT

- Theo thư mời

VPUBT

- 14 giờ Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm Ngày Biên phòng toàn dân

Đc Tịnh

 

- Theo kế hoạch

TTHN

Thứ Sáu (21/9)

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với TPVT về tình hình KTXH năm 2018 và Kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2019

Đc Trình

TP Vũng Tàu

- Thành viên UBND tỉnh, các Ban QLDACN, KBNN, CTK, HQ, NHNN, NHCSXH, Thuế, CA, QS, BP, BuSadco

TP Vũng Tàu

- 08 giờ Dự Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 28-NQ/TW về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới

TTrUB

Bộ CHQS

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

Bộ CHQS

- 09 giờ Làm việc với Ban Tiếp công dân TW về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KNTC

Đc Tịnh

TTra tỉnh

Ban TCD

- TTra, XD, TNMT, NNPTNT, TP, BNC, MTTQ, HND, VPTU, BPC, CAT, các H, TX, TP, BTCD

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị triển khai, tuyên truyền, phổ biến nhận thức về chữ ký số

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

HT B-TTHN