Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/9/2018 ĐẾN 28/9/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 24/9/2018 ĐẾN 28/9/2018 

 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (24/9)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ Làm việc với Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ

Đc Trình

Đc Quốc

TTra tỉnh

- BNC, VPTU, BPC, TTr, TNMT, KHĐT, TC, XD,  CT, CAT, CĐ, XM, TPVT

VPUBT

- 08 giờ Dự Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019

Đc Long

Sở KHĐT

- ĐĐBQH tỉnh, Sở KHĐT, TC, CgT, XD, GTVT, NNPTNT, TNMT, DL, NV, BQLKCN, các Ban QLDA

35 đường 3/2 phường 8, TP Vũng Tàu

- Đi công tác đến hết tuần

Đc Tịnh

 

- Theo kế hoạch

 

Chiều

- 14 giờ Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Nghe báo cáo chủ trương, giải quyết việc đầu tư khai thác khoáng sản tại mỏ đá XD Suối Ngọt, P. Tân Phước, TXPM;

2. Xem xét, giải quyết diện tích đất do tập đoàn Hóa chất VN tự nguyện trả lại.

Chủ tịch, các PCT

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, KHĐT, CgT, XD, BNCTU, TXPM, TPVT

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với các ngành để thống nhất nội dung dự thảo báo cáo kiểm toán

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, TNMT, CgT, VHTT, LĐTBXH, KBNN, Thuế, CHQ, XD, TTra, PTTH, các BQLDA, các DN (Sở Tài chính mời)

VPUBT

- 13 giờ 30 Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6- QH khóa XIV tại Côn Đảo

TTrUB

 

- Theo kế hoạch và thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh

H. Côn Đảo

Thứ Ba (25/9)

Sáng

- 08 giờ 30 Làm việc với Kiểm toán nhà nước

Đc Long

Sở Tài chính

- Theo thư mời

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe b/c kết quả điều chỉnh QH khoáng sản giai đoạn 2016-2020

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, CTg, XD, NNPTNT, GTVT, QS, BR, PM, CĐ, XM, LĐ, ĐĐ

VPUBT

- 09 giờ 30 Thông qua Quy chế phối hợp công tác quản lý môi trường trong KCN

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Ban QLKCN, TNMT, CAT, TC, TP, Đất Đỏ, PM, VT, Châu Đức

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6-QH khóa XIV tại Long Điền

TTrUB

 

- Theo kế hoạch và thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh

H. Long Điền

Chiều

- 14 giờ Nghe báo cáo phương án ĐTDA

Đc Long

Sở KHĐT

Cty Tài Tiến

- Sở KHĐT, TNMT, NNPTNT, XD, DL, Đất Đỏ, Cty Tài Tiến

VPUBT

- 14 giờ Nghe b/c chủ trương ĐT mở rộng dự án

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Ban QLKCN, KHĐT, KHCN, TNMT, XD, CTg, Phú Mỹ, Thuế

VPUBT

- 14 giờ 30 Nghe báo cáo việc tăng quy mô dự án nhà máy sản xuất bê tông Châu Đức tại KCN Châu Đức

Đc Quốc

Ban QLKCN

- Ban QLKCN, KHĐT, KHCN, TNMT, XD, CTg, Thuế,  Châu Đức

VPUBT

- 15 giờ Họp BĐH dự án chậm triển khai, chuyên đề về các dự án cảng

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Ban điều hành

VPUBT

- 13 giờ 30 Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6- QH khóa XIV tại Đất Đỏ

TTrUB

 

- Theo kế hoạch và thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh

H. Đất Đỏ

Thứ Tư (26/9)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua KH tổ chức Hội thảo, chủ đề "Định hướng và giải pháp xây dựng đô thị thông minh tỉnh BR-VT";

2. Cho ý kiến về việc xây dựng và thành lập các cơ sở tôn giáo

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TTTT

 

 

Sở Nội vụ

 

 

- Thành viên BCĐ 774, TTTT, TC, KHĐT, GTVT, TNMT, GDĐT, YT, DL, CAT, QS

- Sở NV, TNMT, NNPTNT, MTTQ, CA, QS,

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo về danh mục các dự án đã thu hồi nhưng chưa quyết định xong thủ tục đất đai trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, XD, DL, ĐĐ, XM, VT

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6-QH khóa XIV tại Châu Đức

TTrUB

 

- Theo kế hoạch và thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh

TTVHHTCĐ Xã Kim Long

Chiều

- 14 giờ Họp BCS Đảng UBND tỉnh

Chủ tịch,

các PCT

Sở Nội vụ

- Các Ủy viên BCS Đảng UBND tỉnh

VPUBT

- 14 giờ Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - QH khóa XIV tại Châu Đức

TTrUB

 

- Theo kế hoạch và thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh

H.Châu Đức

Thứ Năm (27/9)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9, và 9 tháng đầu năm 2018

Chủ tịch,

các PCT

KHĐT, TC,

NV, TTra

- Các Ủy viên UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương

VPUBT

- 08 giờ Dự Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh BR-VT Khóa III, Nhiệm kỳ: 2018-2023

TTrUB

 

- Theo thư mời của Hội Cựu TNXP tỉnh

TTHN tỉnh

- 08 giờ 30 Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6-QH khóa XIV tại Xuyên Mộc

TTrUB

 

- Theo kế hoạch và thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh

Xã Hòa Bình,

Xuyên Mộc

Chiều

- 15 giờ Họp Đoàn cán bộ tỉnh đi công tác nước ngoài

Đc Trình

Sở KHCN

- Thành viên Đoàn công tác

VPUBT

- 14 giờ 30 Giao ban tài chính địa phương

Đc Long

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT, KBNN, NHNN, HQ, TK, CT

VPUBT

- 08 giờ 30 Thông qua dự thảo QĐ điều chỉnh quy định tách thửa trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNNT, TC, TP, XD, các H, TX, TP

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo việc điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, XD, GTVT, TC, TP, các H, TX, TP

VPUBT

- 14 giờ Dự buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 - QH khóa XIV tại Xuyên Mộc

TTrUB

 

- Theo kế hoạch và thư mời của Đoàn ĐBQH tỉnh

H. Xuyên Mộc

Thứ Sáu (28/9)

Sáng

- 08 giờ Làm việc với UBND huyện Xuyên Mộc

Đc Trình

Xuyên Mộc

- Các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh

H Xuyên Mộc

- 08 giờ Dự Lễ Tốt nghiệp và Khai giảng năm học 2018 – 2019 của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

Đc Long

 

- Theo thư mời của Trường Đại học Dầu khí Việt Nam

TP Bà Rịa

- 08 giờ 30 Xem xét các nội dung liên quan đến việc khảo sát, đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới đất rừng nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở NNPTNT, TP, TC, KHĐT, TNMT, XD, DL, các H,TX, TP, Kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ

VPUBT

- 09 giờ Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở TNMT, XD, NNPTNT, Thuế, ĐĐ, Công  ty TNHH Growbest VN

VPUBT

- 10 giờ Tiếp, làm việc với Công ty TNHH Nhôm toàn cầu Việt Nam

Đc Quốc

BQLKCN

- BQLKCN, TNMT, XD, CTg, KHĐT, Thuế, PM, C/ty Nhôm toàn cầu VN

VPUBT

- 08 giờ Dự Khai giảng trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh BR-VT

TTrUB

 

- Theo thư mời của Trường

Trường CĐ Sư phạm

Chiều

- 16 giờ Tiếp Đại sứ Hoa Kỳ đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh

Đc Trình

Sở Ngoại vụ

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 14 giờ Thông qua Quy chế quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, KHCN, TP, Ban QLKCN, CAT, các H, TX, TP

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo Đề án bảo vệ môi trường thông minh

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, KHĐT, TC, XD, KHCN, BQLKCN, CAT, NNPTNT, TTTT, YT,  Viện RIT

VPUBT