Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/10/2018 ĐẾN 05/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/10/2018 ĐẾN 05/10/2018 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (01/10)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Họp Ban TVTU để cho ý kiến về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 (cả ngày)

Đc Trình

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo điều chỉnh quy hoạch phân khu KCN Phú Mỹ 2 mở rộng

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, TNMT, CTg, GTVT, BQLKCN, PM, IDICO

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe báo cáo việc đề xuất  kế hoạch quản lý, khai thác hiệu quả phục vụ phát triển KTXH ven sông, biển

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, KHĐT, GTVT, TNMT, DL, NNPTNT, TTPTQĐ, VT, BR, LĐ, TT

VPUBT

- 10 giờ Nghe báo cáo phương án ĐTDA hạ tầng kỹ thuật khu TTHCCT thị xã PM

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, KHĐT, TC, TNMT, PM

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Thông qua QC quản lý, vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự động

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, TC, KHCN, TP, Ban QLKCN, CAT, các H, TX, TP

VPUBT

- 15 giờ Xem xét các nội dung liên quan đến việc khảo sát, đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới đất rừng nằm ngoài quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở NNPTNT, TP, TC, KHĐT, TNMT, XD, DL, các H,TX, TP, Kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ

VPUBT

Thứ Ba (02/10)

Sáng

- 08 giờ 30 Họp Thường trực UBND tỉnh:

1. Thông qua Kế hoạch Hội thảo về “Định hướng và giải pháp xây dựng đô thị thông minh tại BR-VT”;

2. Nghe báo cáo tình hình công tác tôn giáo

Chủ tịch,

các PCT

 

Sở TTTT

 

 

Sở Nội vụ

 

- TTrHĐND, VPHĐND, Sở TTTT, VPUBND tỉnh

 

- Sở NV,  MTTQ, VPTU, CAT, TNMT, NNPTNT, XD, QS, CĐ, XM, ĐĐ, PM

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp thông qua dự thảo Quy chế quản lý bãi tắm công cộng, bãi tắm du lịch và bể bơi trong các cơ sở lưu trú khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở Du lịch

- Sở DL, KHĐT, TP, GTVT, TNMT, XD, VHTT, các huyện, thị xã thành phố

VPUBT

- 07 giờ 30 Dự Lễ Kỷ niệm lần thứ 10 Ngày Khuyến học Việt Nam

Đc Tịnh

Hội KH

- Theo kế hoạch (76, Trương Công Định, phường 3, TPVT)

HT Thành ủy Vũng Tàu

Chiều

- 14 giờ Nghe b/c kêu gọi ĐTDA Vườn thú hoang dã Safari&KDL Bình châu

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, DL, XD, NNPTNT, Xuyên Mộc

VPUBT

- 14 giờ Họp HĐ Khoa học&Công nghệ

Đc Quốc

Sở KHCN

- Thành viên Hội đồng

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu nuôi tôm sạch siêu thâm canh công nghệ cao của Công ty TNHH Growbest VN

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở TNMT, XD, NNPTNT, Thuế, ĐĐ, Công  ty TNHH Growbest VN

VPUBT

- 14 giờ Nghe Báo cáo tiếp công dân

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- TTra, Sở TNMT, TP, TC, XD, VPTU, BNC, BPC, HND, MTTQ, TPVT, TPBR

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Viện chính sách Công-Trường Đại học Kinh tế TPHCM về khảo sát một số nội dung chuẩn bị cho lớp bồi dưỡng chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững của Tỉnh

TTrUB

Sở Nội vụ

- Sở NV, KHĐT, TC, CgT, DL, GDĐT,  GTVT, BQLKCN, Thuế

VPUBT

Thứ Tư (03/10)

Sáng

- Đi công tác theo kế hoạch đến ngày 12/10/2018

Đc Trình

 

- Theo kế hoạch

 

- 08 giờ 30 Thông qua dự thảo quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại các chợ trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở CTg

- Sở CTg, KHĐT, TC, TP, Thuế, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 09 giờ 00: Nghe b/c PA, giá trị hỗ trợ C/ty Basefood tại 460 Trương công định

Đc Long

Sở CTg

- Sở CTg, TNMTTC, XD, TPVT

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự tiếp xúc cử tri chuyên đề  về việc thực hiện chính sách pháp luật về NN, nông dân, nông thôn và GDĐT  

Đc Quốc

Sở NNPTNT

Sở GDĐT

- Theo kế hoạch

TTHN tỉnh

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kết luận thanh tra

Đc Tịnh

TTra tỉnh

- TTra, TNMT, TP, VPTU, BNC, BPC, VPHĐND, CAT, Sở XD, KHĐT, NNPTNT, VPHĐND TPVT, TPBR, phường 2

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp thông qua đề án phát triển du lịch cộng đồng

Đc Long

Sở Du lịch

- Sở KHĐT, TC, TNMT, VHTT, CTg, NNPTNT, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 14 giờ Tiếp, làm việc với Đoàn công tác của Văn phòng QG ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn về công tác ứng phó sự cố tràn dầu

Đc Quốc

VPBCH PCTNTKCN

- Thành viên BCH PCTNTKCN

VPUBT

- 14 giờ Họp BCĐ công tác tôn giáo tỉnh

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

- Theo giấy mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Năm (04/10)

Sáng

- 10 giờ Tiếp Cục Xúc tiến Thương mại và công nghiệp Chubu

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở CgT, KHĐT,TNMT, KHCN, NNPTNT, GTVT, TC, BQLLCN, JPD

VPUBT

- 08 giờ 30 Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch T, thị xã Phú Mỹ

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Hội đồng thẩm định

VPUBT

- 09 giờ 30 Họp HĐ thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thị trấn Phú Mỹ

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Hội đồng thẩm định

VPUBT

- 10 giờ Xử lý vướng mắc tại dự án nhà ở xã hội cho LLVT thuộc BCHQS

Đc Quốc

BCHQS

- BCHQS, XD, TNMT, TC, KHĐT, VT, Thuế

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

- Sở NV, BTCTU, UBKT, BNC, LĐLĐ, ĐUKCQ, TTra, Sở TC, Cấp ủy Đài PTTH Tỉnh, cá nhân liên quan

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Nghe b/c việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của C/ty KBEC VINA

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, TNMT, TC, KHCN, Thuế, Phú Mỹ, TTQLCT

VPUBT

- 14 giờ 45 Nghe báo cáo chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp Tam Phước

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, XD, CTg, TNMT, TC, KHCN, Thuế, LĐ

VPUBT

- 14 giờ Giải quyết khiếu nại

Đc Tịnh

Sở NNPTNT Sở TNMT

- Sở NNPTNT, TNMT, TTr, TP, XD, VPTU, BNC, BPC, HND, MTTQ, BTCD, Xuyên Mộc

VPUBT

Thứ Sáu (05/10)

Sáng

- 08 giờ 30 Nghe b/c tình hình thực hiện của các dự án chậm triển khai sau khi có chủ trương giãn tiến độ của UBND tỉnh

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, TNMT, DL, XD, NNPTNT, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 08 giờ 30 Thông qua QC quản lý hoạt động KD, quản lý vận hành các công trình BĐS du lịch (condotel, officetel, resort)

Đc Quốc

Sở Du lịch

- Sở DL, XD, KHĐT, TC, TNMT, TP, các H, TX, TP

VPUBT

- 10 giờ Tiếp, làm việc với Công ty TNHH Nhôm toàn cầu Việt Nam

Đc Quốc

BQLKCN

- BQLKCN, TNMT, XD, CTg, KHĐT, Thuế, PM, C/ty Nhôm toàn cầu VN

VPUBT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo về khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh BR-VT

Đc Tịnh

Sở TTTT

- Sở TTTT, KHCN, TP, XD, GTVT, YT, GDĐT, VHTT, CgT, CAT, QS,

VPUBT

- 10 giờ Dự khai giảng khóa đào tạo nâng cao kỹ năng cho học viên tại trường CĐN

Đc Tịnh

Trường CĐ Nghề

- Theo thư mời

H. Đất Đỏ

Chiều

- 14 giờ Làm việc với TCT Cái Mép về góp vốn ĐTDA đường Phước Hòa-Cái Mép, đoạn qua khu công nghiệp Cái Mép

Đc Quốc

Ban Quản lý DA CNGT

- BQLDA CNGT, Sở GTVT, TC, KHĐT, PM, Tổng CTCM

VPUBT