Lịch công tác tuần Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/10/2018 ĐẾN 12/10/2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 08/10/2018 ĐẾN 12/10/2018 

NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI CHỦ TRÌ

CQ CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai (08/10)

Sáng

- 07 giờ 30 Dự Lễ chào cờ đầu tuần

Chủ tịch,

các PCT

Ban Quản lý TTHC-CT

- Cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm HC-CT tỉnh

TTHC-CT

- 08 giờ 30 Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 08 giờ 30 Thông qua QC quản lý hoạt động KD, quản lý vận hành các công trình BĐSDL (condotel, officetel, resort)

Đc Quốc

Sở Du lịch

- Sở DL, XD, KHĐT, TC, TNMT, TP, các H, TX, TP

VPUBT

Chiều

- 14 giờ Họp Nghe  báo cáo kế hoạch xúc tiến đầu tư tại Hàn quốc và Nhật Bản

Đc Long

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, GTVT, YT, QS,BQLKCN, VPTU, VPUBT, Long Điền

VPUBT

- 14 giờ Làm việc với Công ty Hóa dầu Long Sơn

Đc Quốc

Đc Tịnh

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, GTVT, TNMT, XD, TP, CgT, TPVT

VPUBT

- 15 giờ 30 Làm việc với Công ty Ochhid

Đc Quốc

Sở Tài chính

- Sở TC, KHĐT, GTVT, BQLDAGT, Quỹ ĐTPT

VPUBT

- 14 giờ  Dự họp khối Mặt trận, đoàn thể đánh giá trách nhiệm người đứng đầu về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Đại hội VI Đảng bộ tỉnh

TTrUB

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

Thứ Ba (09/10)

Sáng

- 08 giờ 30 Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 24 (cả ngày) về:

1. Tình hình KTXH, QPAN và công tác XDĐ 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018;

2. Nghị quyết phát triển đô thị Long Hải;

3. Báo cáo xin chủ trương thu gom rác thải về tỉnh xử lý

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư (10/10)

Sáng

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc ban hành các quy định về đầu tư dự án du lịch sinh thái tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh

Đc Long

Sở KHĐT

Sở NNPTNT

- Sở KHĐT, DL, TNMT, NNPTNT, TP, GTVT, XD, BQLRPH, BQLBC-PB,ĐĐ, CĐ, XM, Côn Đảo

VPUBT

- 08 giờ 30 Xử lý các khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai quy hoạch, sắp xếp lồng bè và giải tỏa đăng đáy

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, TNMT, XD, GTVT, TC, TP, TPVT, BR, CAT, BP, CVHHVT

VPUBT

- 09 giờ Nghe b/c Đề án thành lập C/ty TNHH MTV khai thác các công trình thủy lợi

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Sở KHĐT, NNPTNT, LĐTBXH, TC, TP, các H, TX, TP

VPUBT

- 09 giờ 30 Nghe b/c quy mô dự án Trung tâm giống thủy sản tập trung Phước  Hải

Đc Quốc

Sở XD

- Sở XD, NNTPTN, KHĐT, TNMT, DL, ĐĐ

VPUBT

- 08 giờ 30 Dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

Đc Tịnh

 

- Theo thư mời của UBKT Tỉnh ủy

TTHN

Chiều

- 14 giờ Họp Đoàn công tác theo kế hoạch đối ngoại

Đc Long

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

- 15 giờ Dự Hội nghị tăng cường chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền thông kho bạc nhà nước tỉnh

Đc Long

KBNN tỉnh

- Theo thư mời

Kho bạc tỉnh

- 14 giờ Họp Ban điều hành dự án chậm triển khai, chuyên đề về các dự án cảng

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Ban điều hành

VPUBT

- 15 giờ Nghe báo cáo quy định tiêu chí xét chọn nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch

Đc Quốc

Sở NNPTNT

- Sở NNPTNT, TP, KHĐT, TNMT, XD, DL, TC, KHCN, CTg, GTVT, YT, LĐTBXH, HND, các H, TX, TP

VPUBT

- 14 giờ Thông qua dự thảo Quyết định quy định về quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh của CB, CC, VC, NV thuộc tỉnh

Đc Tịnh

Sở Ngoại vụ

- Sở NgV, các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố

VPUBT

- 15 giờ Họp Hội đồng TĐKT tỉnh

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

- Thành viên Hội đồng

VPUBT

- 15 giờ 30 Họp Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2018

Đc Tịnh

Sở Nội vụ

- Thành viên Hội đồng

VPUBT

Thứ Năm (11/10)

Sáng

- 08 giờ Dự lớp bồi dưỡng  phát triển kỹ năng lãnh đạo: Chiến lược tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế

Chủ tịch,

 Các PCT

 

- Theo kế hoạch

Trường Chính trị tỉnh

- 08 giờ Dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ VI, (2018-2023)

Đc Tịnh

Hội nông dân

- Theo thư mời của Hội Nông dân

TTHN

Chiều

- 14 giờ Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thị trấn Phú Mỹ

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Hội đồng thẩm định

VPUBT

- 14 giờ 30 Họp Hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường quy hoạch T, thị xã Phú Mỹ

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Hội đồng thẩm định

VPUBT

- 15 giờ Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến thoát nước QL 51

Đc Quốc

Sở KHĐT

- Thành viên Hội đồng thẩm định

VPUBT

- 14 giờ Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Đề án BVBR “Văn minh, Thân thiện, Hiện đại” giai đoạn 2017 – 2020.

Đc Tịnh

 

 

Sở Y tế

 

 

- Theo kế hoạch

Bà Rịa

Thứ Sáu (12/10)

Sáng

- 08 giờ Dự Họp mặt Kỷ niệm Ngày Doanh nhân VN (13/10/2004-13/102918)

Đc Long

VCCI

- Theo kế hoạch

TPVT

- 08 giờ 30 Nghe báo cáo việc điều chỉnh bảng giá đất trên địa bàn tỉnh

Đc Quốc

Sở TNMT

- Sở TNMT, XD, GTVT, TC, TP, các H, TX, TP

VPUBT

- 09 giờ 30 Tiếp, làm việc với Công ty Công Lý về dự án điện gió

Đc Quốc

Sở CgT

- Sở CTg, XD, KHĐT, TNMT, NNPTNT, GTVT, XM

VPUBT

- 08 giờ Tiếp Đoàn công tác của HĐQT NHCSXH Việt Nam

Đc Tịnh

NHCSXH tỉnh

- Theo kế hoạch

NHCSXH tỉnh

Chiều

- 14 giờ Dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (Khóa XII) Ban Chấp hành TW Đảng

Chủ tịch,

các PCT

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

TTHN

- 16 giờ 30 Tiếp Công ty Marubeni

Đc Quốc

 

- Theo thư mời của Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy