Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2017   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 13/10/2017 Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh Trụ sở...
  LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2017   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 21/9/2017 Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2017   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 21/9/2017 Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh Trụ sở UBND...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8 NĂM 2017   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 08/9/2017 Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh Trụ sở UBND...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 7 NĂM 2017   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 28/7/2017   - Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Trình   - Phó...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6 NĂM 2017   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 02/6/2017   - Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Trình   - Phó...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 03 NĂM 2017   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 08/03/2017   - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2016   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 15/12/2016   - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2016   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 28/9/2016   - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh Trụ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8 NĂM 2016   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 01/9/2016   - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh Trụ...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6 NĂM 2016   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 22/6/2016   - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2016   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 10/5/2016  - Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Trình   - Phó...
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 4 NĂM 2016   Ngày tiếp Người tiếp Địa điểm 21/4/2016  - Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Trình ...