Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2016

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2016

 

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

10/5/2016

 - Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Trình

  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh

Trụ sở UBND huyện Xuyên Mộc

26/5/2016

- Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Trình

  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh

Trụ sở UBND huyện Xuyên Mộc