Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2016

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 9 NĂM 2016

 

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

28/9/2016

  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh

Trụ sở UBND tỉnh – Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa