Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2016

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 12 NĂM 2016

 

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

15/12/2016

  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh

Trụ sở UBND tỉnh – Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa