Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6 NĂM 2017

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 6 NĂM 2017

 

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

02/6/2017

  - Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Trình

  - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh

Trụ sở UBND tỉnh – Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa