Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8 NĂM 2017

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 8 NĂM 2017

 

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

08/9/2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh

Trụ sở UBND tỉnh – Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa