Lịch tiếp công dân Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2017

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 10 NĂM 2017

 

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm

13/10/2017

Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thanh Tịnh

Trụ sở UBND tỉnh – Số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa