Phát biểu của thường trực UBND Phát biểu của thường trực UBND

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thành Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi Họp mặt truyền thống 70 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Kính thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vui mừng tham dự Họp mặt truyền thống 70 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí cùng tất cả quý vị đại biểu lời chúc tốt đẹp nhất.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội với nhiều khó khăn và thách thức, Liên Minh Hợp tác xã các cấp tại địa phương đã có những chuyển biến tích cực, nhiều nơi đã hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, từng bước khẳng định là thành phần kinh tế quan trọng, góp phần trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân nói chung, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương nói riêng.

Tính đến năm 2015, các HTX trên địa bàn tỉnh đã gặt hái không ít những thành quả bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng, bằng định hướng rõ những thế mạnh, mở rộng quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đặc biệt trong nông nghiệp, nông thôn; tham gia tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội như tạo việc làm, thu nhập cho khoảng 13 triệu người, đặc biệt là các đối tượng xã hội, góp phần giúp nhiều hộ thoát khỏi đói nghèo, ổn định đời sống. Các HTX còn là nơi giáo dục ý thức cộng đồng, đề cao các giá trị văn hoá, đạo đức, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng làm giàu, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương sự trưởng thành vượt bậc và những đóng góp to lớn của Liên minh HTX tỉnh trong thời gian qua.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Phát huy truyền thống 70 năm Ngày HTX, đi đôi việc tiếp tục quán triệt, nhận thức các quan điểm xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Liên minh HTX tỉnh cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ quan trọng sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng và triển khai chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI về tập trung phát triển kinh tế HTX, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ mang lại hiệu quả thiết thực.

- Liên Minh HTX tỉnh cần chủ động, tham mưu cho tỉnh triển khai thực hiện tốt các chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế tập thể, kinh tế HTX và các chính sách tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của các HTX.

- Bên cạnh đó, Liên minh HTX các cấp cần tập trung, tổ chức triển khai kế hoạch cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012; tìm hiểu và tham gia tích cực vào việc xây dựng mô hình HTX kiểu mới theo Luật định; chuyển đổi, củng cố lại các HTX hiện có, phát triển các HTX mới đảm bảo bền vững.

- Tiếp tục phát huy ưu thế, chủ động sáng tạo gắn kết, liên doanh giữa các HTX với nhau, giữa các HTX với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau; huy động nhiều nguồn lực, đầu tư công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, xây dựng và khẳng định thương hiệu vững mạnh trên thương trường. Đồng thời, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, động viên các thành viên HTX tham gia tích cực các phong trào thi đua phát triển kinh tế, HTX trên địa bàn tỉnh.

Thưa quý vị đại biểu,

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tôi tin tưởng rằng, Liên minh HTX các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục đồng tâm, hiệp lực, ra sức cùng nhau xây dựng, phát huy hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, tạo nên nhiều đổi mới về mọi mặt để thực sự khẳng định được vai trò là nhân tố quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác và phong trào HTX của tỉnh.

Xin chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công./.