Phát biểu của thường trực UBND Phát biểu của thường trực UBND

Phát biểu của đồng chí Lê Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết Đề án cải thiện điều kiện đảm bảo thức ăn đường phố tỉnh BR - VT giai đoạn 2013-2015 và tổng kết Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016.

Kính thưa: Toàn thể quý vị đại biểu.

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thông qua việc hình thành và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm từ Trung ương đến cơ sở. Đặc biệt sự ra đời của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật để các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành, các cấp thực hiện đã góp phần quan trọng việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong nước cũng như hoạt động xuất khẩu.

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những tỉnh được chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư phê duyệt "Đề án cải thiện điều kiện đảm bảo thức ăn đường phố giai đoạn 3 năm 2013-2015", kết quả triển khai thực hiện đã đạt được một số kết quả khích lệ, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe đang đi vào chiều sâu, sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm được chú trọng.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2 năm liền đều lấy chủ đề "tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau thịt an toàn", chứng tỏ đây là vấn đề xã hội đang quan tâm và quan ngại, cần phải được chú trọng giải quyết cấp bách trong thời gian tới, nguyên nhân là do các vấn đề sau đây: Cơ sở trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, thủ công, phân tán; quá trình chế biến thực phẩm chủ yếu là hộ gia đình; vấn đề quản lý an toàn thực phẩm được hình thành về tổ chức và pháp lý, nhưng triển khai thực hiện chưa đồng bộ. Năng lực quản lý còn hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu . Đặc biệt, tình trạng bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các lò giết mổ còn nhiều bất cập, cho nên ngộ độc thực phẩm và tình trạng ô nhiễm ngày càng có nguy cơ cao, trở thành vấn đề lo ngại cho người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế-xã hội.

Nhằm đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân và cộng đồng, trong thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đầu tư cho công tác đảm bảo an toàn thực phẩm của địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu; Tôi đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung trọng tâm năm 2016 như sau:

1.Sở Y tế:

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo liên ngành trong công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các nội dung truyền thông có hiệu quả đến các nhóm đối tượng thông qua các kênh truyền thông đại chúng và trực tiếp đến hộ gia đình. Huy động mọi nguồn lực, mọi hình thức, phương tiện truyền thông để giáo dục, phổ biến các nội dung của Luật An toàn thực phẩm, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến thức khoa học về ATTP.

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải thiện điều kiện thức ăn đường phố năm 2016 trên toàn tỉnh, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của chính quyền địa phương, phấn đấu đạt được những mục tiêu đề ra.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản trong quản lý VSATTP thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Xây dựng các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; quản lý tốt các chợ đầu mối về nông sản, thủy sản; tổ chức các điểm kiểm tra chất lượng nguồn nguyên liệu nông sản, hải sản, gia súc gia cầm tại các chợ đầu mối trước khi cho vào chợ buôn bán;

- Quản lý việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, chất kháng sinh thú y, chất cấm, chất bảo quản sử dụng trong quá trình nuôi trồng, đánh bắt, sơ chế, chế biến và bảo quản thực phẩm.

- Tập trung phát triển cây trồng công nghệ cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nguyên liệu thực phẩm giàu năng lượng.

3. Sở Công Thương:

- Tham mưu UBND tỉnh tăng cường quản lý VSATTP thuộc lĩnh vực phụ trách theo quy định của Luật ATTP.

- Xây dựng hoàn thiện các chợ đầu mối, chợ huyện đảm bảo khu vực kinh doanh mua bán, hợp vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn kịp thời việc kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

- Tham mưu xây dựng chính sách phù hợp với các tiêu chỉ chợ an toàn, nhằm cải tại môi trường kinh doanh sanh - xạch - đẹp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh truyền hình, Báo BRVT: Phối hợp với ngành Y tế và các ngành có liên quan tổ chức vận động, tuyên truyền an toàn thực phẩm cho cộng đồng, đặc biệt chú trọng các đối tượng kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố, góp phần ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm.

- Thông tin kịp thời những gương điểm hình về cơ sở thực phẩm an toàn, đồng thời thong báo rộng rãi những cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm để người tiêu dung biết và chọn lựa những điểm đáng tinh cậy.

5. Sở Giáo dục và đào tạo: Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát lập lại trật tự kinh doanh buôn bán trước cổng trường đặc biệt là kiên quyết không để tình trạng mua bán hàng rong không đảm bảo an toàn thực phẩm trước và xung quanh cổng trường.

6. UBND các cấp

- Quan tâm, chỉ đạo các ban, ngành dựa vào chức năng nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành, các chỉ thị, quyết định, kế hoạch của UBND tỉnh đã phê duyệt trong lĩnh vực ATTP năm 2016 và giai đoạn tiếp theo.

- Chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch Chương trình ATTP năm 2016.

- Đầu tư có hiệu quả nhu cầu hoạt động của Chương trình, đầu tư ngân sách từ tỉnh đến huyện và xã phường cho các hoạt động quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn phụ trách.

7. Đề nghị các Sở, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các đoàn thể quần chúng, các cơ quan truyền thông đại chúng phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ngành Y tế và các ngành có liên quan trong việc phổ biến, tuyên truyền và triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung, đặc biệt trong các đợt cao điểm về an toàn thực phẩm.

Thay mặt UBND tỉnh – Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP tỉnh; Chúc Chương trình an toàn thực phẩm năm 2016 hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhằm ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm, không để vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra trên địa bàn và đặc biệt là không để trường hợp tử vong do thực phẩm chứa chất độc gây ra trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Trân trọng cảm ơn!