Phát biểu của thường trực UBND Phát biểu của thường trực UBND

Phát biểu nhận chức của ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa VI

Kính thưa chủ tọa kỳ họp;

Kính thưa quý vị đại biểu HĐND Tỉnh;

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân Tỉnh khóa VI thay mặt cho toàn thể cô bác cử tri trong tỉnh đã tín nhiệm bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Tỉnh đã tin tưởng giới thiệu để đại biểu HĐND Tỉnh bầu tôi giữ chức vụ Chủ tịch UBND Tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đây thật sự là vinh dự lớn lao cho bản thân tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh đã tin tưởng giao phó, để tôi và tập thể UBND Tỉnh tiếp tục phát huy những thành tựu quan trọng, to lớn có ý nghĩa lịch sử trong quá trình hình thành và phát triển tỉnh nhà, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2021 mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND đã đề ra.

Kính thưa Quý vị,

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều biến động, diễn biến phức tạp tạo ra những tác động không nhỏ đến công tác điều hành phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng, nhất là trong giai đoạn đất nước tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, trong đó hội nhập kinh tế là trung tâm. Cơ hội và khó khăn thách thức đan xen phức tạp, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới đối với công tác quản lý nhà nước.

Đứng trước tình hình đó, bản thân tôi cùng tập thể UBND tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu đến mức cao nhất triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 mà Nghị quyết Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI. Trong đó, cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng dịch vụ, phát triển mạnh công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch; chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắng với xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư; tăng cường quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng và du lịch.

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, tôi sẽ cùng tập thể UBND tỉnh phấn đấu lãnh đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND đã đề ra.

Trước mắt, cần phải cải thiện nâng cao năng lực lãnh đạo, thực thi công vụ của Bộ máy quản lý nhà nước, trong đó tiếp tục tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đảm bảo thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ được giao đáp ứng nhu cầu của toàn xã hội; tăng cường thanh tra công vụ để kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm nạn lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ;

Huy động mọi nguồn lực trong toàn xã hội tham gia đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, tập trung phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối cảng biển, đẩy mạnh công tác quy hoạch và xúc tiến đầu tư hạ tầng phát triển dịch vụ hậu cần cảng nhằm nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống cảng biển; thúc đẩy tiến độ đầu tư hạ tầng các Khu công nghiệp chuyên sâu, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp dầu khí, cụm công nghiệp, xúc tiến thành lập khu công nghiệp công nghệ cao để thu hút kêu gọi đầu tư vào các ngành chủ lực, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, có sức lan tỏa lớn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch các Khu du lịch quan trọng, triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách để kêu gọi thu hút đầu tư các dự án mang tầm quốc tế, có các dòng sản phẩm du lịch đa dạng, cao cấp nhằm khai thác tối đa tiềm năng du lịch của tỉnh; khẩn trương hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu chế biến hải sản tập trung tại các địa phương, quy hoạch, đầu tư xây dựng Trung tâm nghề cá lớn và khu chế biến thủy sản tập trung của tỉnh; đẩy mạnh công tác quy hoạch khu vực thu hút đầu tư nông nghiệp công nghệ cao;

Đầu tư xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc đảm bảo ổn định chính trị, xã hội làm nền tảng cho sự vững mạnh của hệ thống chính trị tại địa phương;

Đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bức xúc của bà con cô bác trong tỉnh, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, tập trung đông người, khẩn trương hoàn thành và đưa vào hoạt động phần mềm quản lý thông tin thống nhất trong giải quyết khiếu nại tố cáo;

Thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo an sinh xã hội trong tỉnh, trong đó cần triển khai các biện pháp giảm nghèo bền vững theo tiêu chuẩn mới của tỉnh, chăm lo cho các gia đình, đối tượng chính sách, tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập cho người dân, khắc phục, hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường, thực phẩm không đạt chất lượng, hàng giả, hàng nhái nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đảm bảo sự bền vững trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, quý vị đại biểu HĐND tỉnh,

Để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của đại biểu, đồng chí và đồng bào nhân dân trong tỉnh, tôi hứa sẽ cố gắng đến mức cao nhất, tiếp tục nghiên cứu lý luận, bám sát thực tiễn, gương mẫu, tiên phong, tận tụy, trách nhiệm với công việc, không ngừng học hỏi kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo đi trước, sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, phấn đấu xây dựng tập thể UBND tỉnh đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, vượt qua mọi thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó.

Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của tập thể UBND Tỉnh, tôi rất mong nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, sự quan tâm giúp đỡ, góp ý của các vị lão thành cách mạng của Tỉnh qua các thời kỳ, sự ủng hộ, giám sát của quý vị đại biểu HĐND Tỉnh, sự chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân để xây dựng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày càng phồn vinh, nhân dân được ấm no hạnh phúc.

Trước khi dứt lời, tôi xin kính chúc Chủ tọa kỳ họp cùng toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cám ơn.