Phát biểu của thường trực UBND Phát biểu của thường trực UBND

Phát biểu của ông Nguyễn Văn Trình - Chủ tịch UBND tỉnh, tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa VI

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp;

Thưa Quý  vị đại biểu Quốc hội,  HĐND tỉnh;

Thưa tất cả các đồng chí tham dự Kỳ họp cùng toàn thể bà con cử tri tỉnh nhà.

Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trình bày bổ sung các giải pháp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2016.

Trước khi trình bày bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, tôi xin có một số ý kiến về giải trình ý kiến giám sát của HĐND, ý kiến thảo luận tổ đại biểu HĐND, ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh nhận được 14 ý kiến giám sát của HĐND, trong đó có 2 ý kiến về chuyên đề giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác thu, chi của các trường học năm 2014, 2015, 5 ý kiến về chuyên đề giám sát tình hình triển khai các sản phẩm du lịch, 3 ý kiến về chuyên đề giám sát tình hình xử lý dự án chậm triển khai và 4 ý kiến về chuyên đề giám sát công tác quản lý nhà nước đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, UBND tỉnh ghi nhận các kiến giám sát này và sẽ giải trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VI. Các ý kiến còn lại của kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa V là 9 ý kiến, một số ý kiến này đã được trả lời một phần, một số vấn đề còn lại UBND tỉnh xin tiếp nhận và sẽ chỉ đạo các sở, ngành trả lời trong kỳ họp tới. 

Tại phiên thảo luận kỳ họp này, UBND tỉnh nhận được 112 ý kiến thảo luận tổ đại biểu HĐND tỉnh đối với 2 phần: phần I về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 chia làm 7 nhóm vấn đề; phần II về các tờ trình của UBND tỉnh chủ yếu là về nghiệp vụ và giải thích thêm từ ngữ, một số nhóm vấn đề đã được các sở, ngành giải trình trực tiếp.

UBND tỉnh ghi nhận tất cả các ý kiến tại Kỳ họp này và sẽ tổng hợp các ý kiến của cử tri trong lần tiếp xúc tiếp theo, nghiêm túc rà soát để trả lời trong kỳ họp tới.

Tại nghị trường hôm nay, Thay mặt UBND tỉnh tôi xin có một số ý kiến về các nhóm vấn đề ở phần I như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong tình hình giá dầu tiếp tục giảm sâu dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành dầu khí giảm mạnh tác động trực tiếp đến hụt thu ngân sách trên địa bàn tỉnh và gián tiếp đến công tác đầu tư phát triển của tỉnh. 

Kính thưa Quý vị!

Trong 6 tháng cuối năm 2016, tình hình kinh tế xã hội của Tỉnh sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên tập thể UBND tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin trình bày bổ sung thêm các giải pháp điều hành một số mục tiêu trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh 6 tháng cuối năm 2016 như sau:

Về phát triển kinh tế:

Một là, tăng cường các giải nhằm giảm thiểu hụt thu ngân sách như: xử lý thu hồi nợ đọng thuế, các khoản phải thu theo đề nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, kiểm tra thuế nhằm giảm thiểu tình trạng gian lận thương mại, trốn thuế, triển khai kế hoạch tổ chức đấu giá các khu đất công tạo nguồn thu cho ngân sách, tiếp tục kiến nghị với Chính phủ giải pháp xử lý các dự án còn vướng cơ chế chính sách liên quan đến xác định giá cho thuê đất. Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ theo dõi chặc chẽ diễn biến giá dầu, xây dựng các phương án ứng phó, làm việc với các Bộ, ngành trung ương để có phương án điều chỉnh dự toán giá dầu cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao nâng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua các giải pháp như: đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện Nghị quyết 19 năm 2016 và ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Đưa vào vận hành chính thức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh; vận hành có hiệu quả đường dây nóng của tỉnh; tăng cường thanh tra công vụ để kịp thời ngăn chặn, phát hiện xử lý nghiêm nạn lãng phí, tiêu cực, tham nhũng trong thực thi công vụ.

Ba là, tiếp tục tập trung nguồn lực triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cảng Cái Mép-Thị Vải trên địa bàn tỉnh, cụ thể như: khởi công đường 991B, hoàn thiện phương án đầu tư xây dựng cầu Phước An, hoàn thành công tác thi tuyển ý tưởng quốc tế chọn tư vấn lập Quy hoạch 1/2.000 Trung tâm logistics Cái Mép Hạ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế và hải quan, nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án "Chương trình xuất khẩu hàng hóa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020", xây dựng Đề án thành lập Ban quản lý cảng trung chuyển quốc tế Cái Mép – Thị Vải, xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án logistics vào một số khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch.

Ngoài ra, UBND tỉnh sẽ kiến nghị Chính phủ một số vấn đề về điều chỉnh phí, lệ phí hàng hải phù hợp tăng sức cạnh tranh cho các cảng, cơ chế chính sách ưu đãi trong lĩnh vực logistics đặc thù cho địa phương; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động đường sắt và đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, có giải pháp điều tiết hàng hóa cho cảng biển Đông Nam Bộ nhóm 5.

Bốn là, ban hành danh mục các sản phẩm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, danh mục hạn chế hoặc không thu hút đầu tư, danh mục các dự án xã hội hóa, các cơ chế hỗ trợ dự án xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, giáo dục, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP để tổ chức xúc tiến thu hút đầu tư; tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp và các cụm công nghiệp, trong đó tập trung hỗ trợ thúc đẩy đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, Khu công nghiệp Đá Bạc; khảo sát địa điểm để lập quy hoạch khu công nghiệp công nghệ cao.

Năm là, hoàn thành việc thi tuyển quốc tế để lựa chọn tư vấn lập quy hoạch 1/2.000 Khu du lịch Núi Dinh; triển khai công tác lập quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Long Hải-Phước Hải; triển khai kế hoạch xử lý và kêu gọi đầu tư vào Khu Du lịch Paradise; xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư cho Khu vực Bàu Trũng để kết nối với Khu du lịch Paradise thành quần thể du lịch phức hợp; lựa chọn địa điểm đầu tư cảng tàu khách du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường du lịch, đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách, hạn chế tình trạng xả rát bừa bãi của khách du lịch, chặt chém du khách.

Sáu là, ban hành và triển khai Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Đề án xây dựng Trung tâm nghề cá gắn với Khu chế biến thủy sản tập trung của tỉnh. Hoàn thành kế hoạch di dời các hộ dân đang sinh sống trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu Phước Bửu. Thực hiện phương án di dời, sắp xếp lồng bè vào khu quy hoạch trên sông Chà Và, xã Long Sơn.

Bảy là, tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường, cụ thể như: tiếp tục kiểm soát hoạt động xả thải của (6/21) cơ sở được phép hoạt động, giám sát việc tuân thủ xử lý chế tài đối với các cơ sở bị đình chỉ, buộc ngưng hoạt động tại khu vực chế biến hải sản xã Tân Hải; đẩy nhanh tiến độ di dời phân xưởng nhuộm của Công ty TNHH Meisheng Textiles Việt Nam vào Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A2, di dời dự án xử lý rác của Công ty CP Môi trường Xanh Bảo Ngọc và dự án Khu liên hợp xử chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại của Công ty TNHH Sông Xanh vào Khu xử lý rác Tóc Tiên; lập quy hoạch và triển khai đầu tư xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải Láng Dài, huyên Đất Đỏ; làm việc với Công ty Zincox tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng nhà máy xử lý bụi lò; Triển khai Đề án mạng quan trắc tự động về khí thải, nước thải, trước mắt UBND tỉnh sẽ tập trung đầu tư và vận hành các trạm quan trắc tự động tại một số khu vực trong khu công nghiệp có khả năng phát sinh khí thải, nước thải gây ô nhiễm môi trường cao nhằm xử lý kịp thời nâng cao hiệu quả quản lý và bảo vệ môi trường; lập kế hoạch nạo vét, xử lý kênh Bến Đình để kêu gọi đầu tư theo hướng xã hội hóa.

Tám là, triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai, khoáng sản, giải phóng mặt bằng như: rà soát quỹ đất công và có phương án sử dụng hiệu quả; quản lý chặc chẽ quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu đối với cát, đất san lắp trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép; xây dựng kế hoạch khai thác sử dụng hiệu quả quỹ đất dọc các tuyến đường lớn của tỉnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Chín là, triển khai kế hoạch xử lý các vấn đề có liên quan đối với 66 dự án đã bị thu hồi, 23 dự án UBND tỉnh đã hủy chủ trương đầu tư; tổ chức đối thoại với 138 chủ đầu tư có dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chậm triển khai để xem xét các nguyên nhân nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoặc thu hồi dự án theo quy định.

Về văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội:

Một là, hoàn thành và đưa vào vận hành bệnh viện Y học cổ truyền, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Hoàn thiện kế hoạch, thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Bệnh viên phụ sản và nhi theo hướng xã hội hóa. Tăng cường  tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chặc chẽ công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế hàng giả, hàng nhái, vv

Hai là, ban hành và triển khai Đề án giảm nghèo đa chiều bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách cho người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội.

Ba là, ban hành Đề án Khu vực phòng thủ tỉnh giai đoạn 2016-2020; triển khai các biện pháp chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến.

Bốn là, hoàn thành đưa vào hoạt động hệ thống quản lý thông tin thống nhất trong giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với dân, phấn đấu xử lý dứt điểm các vụ kiện kéo dài, tập trung đông người.

Năm là, triển khai các giải pháp mạnh để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông, vi phạm về môi trường, tội phạm hình sự và ma túy; đầu tư hệ thống camera trên các tuyến đường hỗ trợ công tác quán lý  an toàn giao thông và trật tự an toàn xã hội.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch;

Kính thưa toàn thể quý vị;

Ngay sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại các báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, việc gì thuộc thẩm quyền Bộ, ngành TW thì tiếp tục có văn bản báo cáo Bộ, ngành TW xem xét, giải quyết, việc gì thuộc thẩm quyền UBND tỉnh thì trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, việc gì thuộc trách nhiệm Sở, ngành, địa phương thì Thủ trưởng các Sở, ngành, địa phương trực tiếp xem xét, giải quyết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Cuối cùng, thay mặt Ủy ban Nhân dân Tỉnh, xin chúc chủ tọa kỳ họp, quý vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí tham dự kỳ họp, cô bác cử tri và các tầng lớp nhân dân Tỉnh nhà mạnh khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.