Phát biểu của thường trực UBND Phát biểu của thường trực UBND

Phát biểu của ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại lễ tổng kết năm học 2015-2016

Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô giáo! 

Trong không khí vui mừng phấn khởi của cả nước chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Hôm nay, về dự Lễ Tổng kết năm học 2015-2016, thay mặt Lãnh đạo tỉnh, Tôi xin trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý Ngành Giáo dục lời chúc sức khoẻ và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo!

Bà Rịa - Vũng Tàu là tỉnh có truyền thống hiếu học, truyền thống đó đã được các thế hệ người dân tỉnh nhà gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều chính sách để phát triển Giáo dục và Đào tạo như: đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp khang trang; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp; chế độ khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên giỏi ở các ngành học, bậc học kịp thời. Sự quan tâm đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Qua nghe báo cáo và theo dõi hoạt động của ngành Giáo dục - Đào tạo, Tôi được biết:

Ngoài việc ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung vào giáo dục toàn diện cho học sinh, quan tâm đến chất lượng giáo dục văn hoá, các hoạt động thể dục thể thao, văn nghệ, giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, giáo dục pháp luật có nhiều tiến bộ, đem lại hiệu quả tích cực.

Song song đó, chất lượng mũi nhọn vẫn giữ vững. Năm nay, số lượng học sinh giỏi ở các cấp học tăng, nhất là học sinh giỏi quốc gia cao hơn mọi năm về số lượng và chất lượng; kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 rất khả quan, được dư luận xã hội đánh giá cao, xứng đáng với sự kỳ vọng của các cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Kết quả đạt được của ngành Giáo dục-Đào tạo đã góp phần tích cực vào thành tựu phát triển KT-XH của tỉnh. Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, tôi xin nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc mà các em học sinh, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục của các nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đang đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa, phấn đấu để sớm trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh. Do vậy, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yêu cầu bức thiết, trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh. Những thành tích mà ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà đạt được trong năm học vừa qua là rất đáng trân trọng và tự hào.

Để tạo nền tảng phát triển bền vững, trong năm học mới 2016-2017, Ngành Giáo dục - Đào tạo cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần của Nghị Quyết 29-NQ/TW của BCH Trung ương, đã được Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 02-CTr/TU. Trong đó, cần tập trung: thứ nhất, ngành giáo dục cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Mô hình trường học mới theo hướng phù hợp, không nóng vội, tránh ép buộc, trên tinh thần tự nguyện; thứ hai, khi Bộ GDĐT chỉnh sửa Thông tư 30, ngành GDĐT cần vận dụng theo hướng vừa đảm bảo chất lượng giáo dục của bậc Tiểu học, vừa tạo sự hứng khởi cho thầy giáo, cô giáo.

Hai là, để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, trước tiên cần tập trung bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các cấp. Trong đó, quan tâm đến chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh ở các cấp học.

 Ba là đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, bằng cách tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp, đầu tư quy mô chất lượng các trường dạy nghề.

Bốn là làm tốt công tác dự báo nhu cầu để có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp, gắn với nhu cầu sử dụng; tăng cường liên kết và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, cao đẳng, đại học và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Năm là đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản lý giáo dục; xem ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ, là chìa khóa để hội nhập, phát triển, nâng tầm giáo dục.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên Ngành giáo dục cần làm tốt các giải pháp:

- Cải cách thủ tục hành chính: rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của ngành, loại bỏ những văn bản bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý bằng hệ thống quản lý hành chính điện tử.

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp: điều chỉnh, sắp xếp lại tổ chức bộ máy nhân sự cần tinh gọn, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng ban, đơn vị; sắp xếp nhân sự phù hợp với chuyên môn và vị trí việc làm, nhân sự nào không đáp ứng được thì có biện pháp cụ thể, thậm chí cho thôi việc hoặc bố trí việc khác; xây dựng chính sách gắn chi trả lương với kết quả và chất lượng công việc nhằm thu hút người có năng lực vào ngành hoặc chuyển từ cơ sở lên làm việc ở Phòng GDĐT, Sở GDĐT.

- Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng đánh giá năng lực phẩm chất của người học; mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin trong khảo thí, đảm bảo khách quan, minh bạch và hiệu quả cho giáo viên và người học.

- Huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển giáo dục, nhất là đào tạo nghề; tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các trường ngoài công lập; không phân biệt công lập, tư thục trong chính sách cho học sinh, giáo viên và giảng viên.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo để toàn xã hội hiểu và chia sẻ các chủ trương đổi mới của ngành. Muốn vậy, ngành phải có kế hoạch cụ thể để tạo ra một mạng lưới truyền thông rộng khắp xuống tận cơ sở; đội ngũ làm công tác truyền thông phải được tập huấn; phối hợp chặt chẽ với các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời đưa tin về các hoạt động của ngành, nhất là những người tốt, việc tốt nhằm khích lệ, động viên giáo viên và học sinh vươn lên.

Tôi tin tưởng rằng, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà sẽ có những bước phát triển mới, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, xây dựng Bà Rịa- Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Xin trân trọng cảm ơn.