Phát biểu của thường trực UBND Phát biểu của thường trực UBND

Phát biểu của ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác thi đua Cụm thi đua số 7- 06 tháng đầu năm 2016 của các Đài Phát thanh -Truyền hình khu vực miền Đông Nam bộ

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Trong không khí hân hoan cả nước hướng tới kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2/9; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua Cụm thi đua số 07 - 06 tháng đầu năm 2016 của các Đài Phát thanh -Truyền hình khu vực miền Đông Nam bộ.

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí!

Qua báo cáo sơ kết công tác thi đua của Cụm thi đua số 07, Tôi nhận thấy rằng mặc dù thời gian qua trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp với những khó khăn về nhiều mặt; áp lực cạnh tranh thông tin gay gắt, nhưng báo chí cách mạng của khu vực Miền Đông Nam bộ nói chung, báo chí phát thanh - truyền hình nói riêng tiếp tục có bước phát triển đáng kể cả về số lượng, chất lượng và đội ngũ những người làm báo. Các cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình đã chủ động tìm giải pháp khắc phục khó khăn một cách hiệu quả, làm tốt vai trò thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và là cầu nối hữu hiệu giữa Đảng - Nhà nước với Nhân dân ở các địa phương; góp phần vào phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; an ninh - quốc phòng; đồng thời phát huy được khả năng, tâm huyết, lòng yêu nghề của những người làm báo với mục tiêu cho đời những sản phẩm báo chí chất lượng cao, được dư luận và công chúng đồng thuận và đón nhận.

Riêng đối với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mặc dù còn có một số hạn chế về nội dung và hình thức thể hiện, nhưng một điểm đáng biểu dương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện truyền dẫn - phát sóng truyền hình bằng công nghệ số mặt đất ở vùng hải đảo. Điều đó, không chỉ góp phần đáp ứng nhu cầu thông tin, giải trí, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân ở huyện Côn Đảo, mà còn có ý nghĩa quan trọng góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện đảo; đồng thời cổ vũ động viên mạnh mẽ tinh thần Cán bộ, quân và dân Côn Đảo không ngừng nỗ lực xây dựng và bảo vệ vững chắc hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, khu vực miền Đông Nam bộ nằm trong giai đoạn 2 và 3 của lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình bằng công nghệ số mặt đất đến năm 2020 theo Đề án số hóa của Chính phủ. Trong đó Bà Rịa -Vũng Tàu là 1 trong số 26 tỉnh, thành phải kết thúc việc phát sóng chương trình truyền hình trên hạ tầng truyền dẫn, phát sóng truyền hình tương tự (Analog) trước ngày 31/12/2016. Vì vậy, nhân Hội nghị sơ kết công tác thi đua hôm nay, Tôi mong muốn đội ngũ những người làm công tác phát thanh, truyền hình của tỉnh BR-VT cần phải chủ động, sáng tạo, nỗ lực nhiều hơn nữa, nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy ổn định nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời hoàn thành đúng tiến độ của lộ trình số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình bằng công nghệ số mặt đất đến năm 2020 của Chính phủ; Công tác quản lý về Quy hoạch Phát triển và Quản lý Báo chí đến năm 2025 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì đã được Bộ Chính trị thông qua.

Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tôi xin cảm ơn toàn thể quý vị đại biểu và các đồng chí về dự Hội nghị Sơ kết công tác thi đua Cụm thi đua số 7- 06 tháng đầu năm 2016 của các Đài Phát thanh -Truyền hình miền Đông Nam bộ.

Chúc quý vị đại biểu và các đồng chí nhiều sức khỏe, thành công!

Xin trân trọng kính chào!