Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Ban hành Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021

Ngày 17/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021.

Theo đó, Chủ tịch ban hành kèm theo Quyết định này là Đề án giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2017-2021.

Mục tiêu của Đề án:

-Giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững và tiến tới xây dựng một môi trường sống an toàn như cộng đồng xã hội mong muốn với một xã hội giao thông văn minh, hiện đại và không tai nạn giao thông.

-Tăng cường công tác tuyên truyền cả chiều rộng và chiều sâu đến mọi tầng lóp nhân dân, chú trọng vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi có ít thông tin về pháp luật an toàn giao thông để người dân hiểu, đồng thuận và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

-Tăng cường chức năng và năng lực của các tổ chức liên quan trong lĩnh vực an toàn giao thông; xây dựng và phát triển các quy định mới cần thiết để duy trì các biện pháp an toàn giao thông lâu dài mang tính bền vững.

-Giảm số người chết do tai nạn giao thông trên 10.000 phương tiện xuống dưới 2 người vào năm 2021.

-Thiết lập hệ thống quản lý ATGT hiệu quả, bảo đảm tính khoa học, hợp lý ở tất cả các điểm giao cắt, các điểm có mật độ giao thông cao nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong tổ chức, quản lý, điều hành giao thông vận tải.

-Phát triển hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi và trẻ em tại các tuyến giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

-Bảo đảm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu về an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý về an toàn giao thông.

-Áp dụng tiêu chí "văn hóa giao thông"; "Văn hóa giao thông với bình yên sông nước" trong các hoạt động của các quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.

Chi tiết Quyết định số 345/QĐ-UBND xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh