Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 23/12/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3674/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2017 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chi tiết Quyết định số 3674/QĐ-UBND xem tại đây