Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH Quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển KT-XH

I.Căn cứ xây dựng kế hoạch - Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ v/v xây dựng kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; - Văn bản...
Ngày 26/7/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 2020/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2016 Dự án Phát triển giống bò thịt tỉnh BR - VT giai đoạn 2016 – 2020. Theo...
Ngày 22/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở cán bộ công nhân viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tại xã Tân Hòa,...
Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Chương trình An toàn, vệ sinh lao động Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó,  UBND tỉnh...
Ngày 21/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, UBND...
UBND về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ vật liệu san lấp số 69, xã Tam Phước, huyện Long Điền cua DNTN Phước Phú. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định: 1 . Phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ vật...
Ngày 28/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án Nâng cao thể thao thành tích cao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, UBND tỉnh quyết...
Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3203/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch Mipha - Hồ Tràm tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà...
Ngày 30/12/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3202/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ lô đất trường học tại Phường 2 , thành phố Vũng Tàu thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu...
Ngày 30/12/2015, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3199/QĐ-UBND  về việc phê duyệt bổ sung phương án đấu nối dự án Thủy điện Sông Ray vào Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực các...
Hiển thị 11 - 20 of 64 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 7