Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2279/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, cải tạo Trạm giao dịch Vườn Quốc gia Côn Đảo tại thành phố Vũng Tàu Chủ đầu tư: Ban...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2278/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình Xây dựng bể chứa nước phòng cháy, chữa cháy rừng của BQL Rừng phòng hộ Tỉnh Chủ đầu tư:...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2257/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất lọc thận năm 2018 của Bệnh viện Lê Lợi Chủ đầu tư: Bệnh viện Lê Lợi Chi...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2271/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện các mô hình hoạt động khuyến nông, khuyến ngư năm 2018...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều ch ỉ nh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường phía bắc Bệnh viện Bà Rịa, phường Long Tâm thành phố Bà Rịa Chủ đầu...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2259/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trụ sở làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Chủ đầu tư: Sở Tài...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2254/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo, vật tư y tế và hóa chất năm 2018 của Bệnh viện Mắt Chủ đầu tư: Bệnh...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2236/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị dạy học của Trường Cao đắng sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu như sau: Chủ đầu tư:...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2244/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lắp đặt điện kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh năm 2018 như sau: Chủ đầu tư:...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang thiết bị nội thất công trình Ký túc xá A1-A2, C1-C2 khu B Đại học Quốc gia thành phố Hồ...
Hiển thị 1 - 10 of 848 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 85