Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc phê duỵệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Trường trung cấp nghề Giao thông Vận tải với nội dung như sau: Chủ đầu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa với nội dung nhập 2 gói thầu số 09 (Xây lắp...
Ngày 16/4/2018, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 18/MSTT-TTCN&TT về việc nhu cầu mua sắm tập trung của tỉnh BR-VT đợt 1 năm 2018. ( kèm theo bảng phụ lục )...
UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tách và bổ sung tính năng hệ thống phần mềm phổ cập xóa mù chữ của Sở Giáo dục và Đào tạo như...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 915/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm và lắp đặt thiết bị (số 07) thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng bổ sung một số hạng mục của Trường Chính trị Tỉnh, như sau: Chủ đầu tư: Trường...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dich vụ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2018 trên địa...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 889/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ thêm 02 gói...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 881/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng phòng học và nhà vệ sinh tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải (cơ sở 2 BR)...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 837 về việc  phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Lộc An, huyện Đất Đỏ, như sau: Chủ đầu từ: UBND Huyện Đất Đỏ Chi...
Hiển thị 1 - 10 of 749 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 75