Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1350/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra, đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc Bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở và Cảng công vụ của Cảng vụ đường thủy nội địa Tỉnh. Chủ đầu tư: Cảng vụ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1327/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cơ sở đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Tỉnh năm 2019. Chủ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1315/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường Tiểu học Côn Đảo, huyện Côn Đảo. Chủ đầu tư: UBND huyện Côn Đảo Chi...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1305/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm bàn, ghế, tủ cho các đơn vị trực thuộc và văn phòng Sở Giáo dục và...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1255/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non Đất Đỏ, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Chủ đầu tư: UBND huyện Đất...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch lựa chon nhà thầu dự án Trường tiểu học Trần Phú, huyện Châu Đức. Chủ đầu tư: UBND huyện Châu Đức Chi...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1250A/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Lắp đăt thiết bị tăng cường giám sát THPT quốc gia năm 2019 và thi tuyển sinh các lớp đầu...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1248/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nâng cấp hệ thống cấp nước Cỏ Ống - Bến Đầm, huyện Côn Đảo. Chủ đầu tư: UBND huyện Côn...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện "Chỉnh lý tài liệu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư". Chủ đầu tư: Sở Kế...
Hiển thị 1 - 10 of 1.066 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 107