Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Ngày 19/6/2018, Phòng Tài chính- Kế hoạch TX Phú Mỹ ban hành Thông báo số 701/TB-TCKH   về việc thông báo tổ chức thanh lý tài sản công với hình thức bán đấu giá. Nội dung chi tiết xem tại...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm ca nô phục vụ tuần tra, bảo vệ rừng cho Ban Quản lý rừng phòng hộ. Chủ đầu tư: Ban Quản lý...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018 của Ban Quản...
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra, phân loại các nguồn thải và xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý, kiếm soát ô nhiễm...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1563/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018 của Ban Quản...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1557/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua vật tư y tế năm 2018 Bệnh viện Tâm Thần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bên mời thầu: Bệnh viện Tâm...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xuất bản sách "Chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng" với nội dung như sau: Chủ đầu tư: Sở Lao...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện kế hoạch triển khai công tác thông tin đối ngoại, thông tin đối ngoại biển đảo năm 2018, như...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1503/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2017-2018 của Chi cục...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1483/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2018, như sau: Chủ đầu...
Hiển thị 1 - 10 of 789 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 79