Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên ngành quản lý đặc thù của Ban Quản lý các khu công...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND phê duyệt Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa thành phố Vũng Tàu. Chủ đầu tư: Ban QLDA Chuyên ngành Dân...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về giá tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ đầu tư: Sở Tài chính ...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 951/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang phục cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ năm 2019 cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà...
Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 946/QĐ-UBND về việc Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp đường Bàu Bàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Chủ đầu tư: UBND huyện...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND về việc Bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường 328 đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm, huyện Xuyên...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án Thu gom, xử lý, và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh...
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 942/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu duy trì, chăm sóc cây xanh, thảm cỏ tại Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh giai...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 910/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 900/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Kế hoạch phòng, chống bệnh Tai xanh (Hội chứng rối loạn...
Hiển thị 1 - 10 of 1.033 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 104