Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng, nâng cấp Đường Bàu Bàng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc ...
Chủ tịch UBND vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Lắp đặt phao ranh giới phân vùng cho họp phần bảo tồn biển khu Ramsar Vườn quốc gia Côn Đảo. Chủ đầu tư: Ban quản lý...
Chủ tịch UBND vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản Vườn quốc gia Côn Đảo năm 2017. Chủ đầu tư: Ban quản...
Chủ tịch UBND vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng Trụ sở UBND thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Chủ đầu tư: UBND huyện Châu Đức Chi tiết gói...
Chủ tịch UBND vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa, nâng cấp cống số 6 trên đê Chu Hải, huyện Tân Thành. Chủ đầu tư: Trung tâm Quản lý Khai thác công trình...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đào tạo thí điểm nghề cơ điện tử Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng nghề Chi tiết gói thầu: ...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây lắp các ô chứa bùn thuộc đề án "Xử lý ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường khu vực đầm chứa trước cống...
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhà thầu Đầu tư hệ thống chiếu sáng trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và Châu Đức Chủ đầu tư: Sở...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc năm 2017 (phần tài sản chung thuộc trách nhiệm quản lý của BQL...
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chỉnh lý tài liệu tại Ban Quản lý vườn Quốc gia Côn Đảo Chủ đầu tư: Ban Quản lý Vườn Quốc gia...
Hiển thị 1 - 10 of 493 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 50