Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3526/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, như sau: Stt   Tên...
UBND tỉnh mới ban hành quyết định số 3507/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng Lộc An - Xuân Sơn - Long Sơn - Núi Dinh, như sau: 1.  Bên mời thầu: Ban...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3518/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng sân khấu ngoài trời phục vụ các hoạt động âm nhạc trị liệu tại Trung tâm Xã hội, như...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3500/QĐ-UBND về việc phê duyệt  điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nước sạch nông thôn Tỉnh, như sau:  Bên mời thầu: Trung tâm Nước sinh...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3486/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện báo cáo chuyên đề "Xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3478/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung của gói thầu số 13 (thi công ép cọc, thử tĩnh kiểm tra sức chịu tải đầu cọc) thuộc dự án Chung cư tái định cư...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3456/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và trang thiết bị phục vụ hội trường 500 chỗ Nhà văn hóa...
Ngày 28/11/2017, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 53/TB-TTCNTT&TT về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm tập trung thiết bị tin học của...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3448/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường tiểu học phường Phước Trung thành phố Bà Rịa, như sau: 1.  Bên mời thầu: UBND...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3430/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà công vụ giáo viên xã Bưng Riềng, Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. 1. Bên mời thầu: Ban QLDA...
Hiển thị 1 - 10 of 662 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 67