Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2930/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu. 1. Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Chuyên...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2852/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án Trường Trung học cơ sở Phước Hải 2, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ. 1. Bên mời thầu: UBND...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2915/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Báo cáo chuyên đề Bảo vệ môi trường các hồ chứa nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2890/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bể chứa nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô năm 2016-2017 tại huyện Côn Đảo. ...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường tiểu hoc Trần Phú, xã Suối Rao huyện Châu Đức. 1.  Bên mời thầu: UBND huyện Châu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2866/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Chi cục An toàn  vệ sinh Thực phẩm như sau: 1. Bên mời thầu: Ban QLDA chuyên ngành...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2849/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình (Đoạn từ Km0+000 - Km13+193,22 và...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2844/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chưa cháy Tỉnh...
Thông báo mời thầu Mua sắm tập trung thiết bị tin học của tỉnh BR-VT đợt 2 năm 2017, nội dung cụ thể như sau: - Bên mời thầu : Trung tâm Công  nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2829/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Tây Bắc Côn Đảo (giai đoạn 1), nội dung gồm có: 1.   Bên mời thầu: UBND huyện...
Hiển thị 1 - 10 of 607 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 61