Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau: 1....
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nội dung gói thầu số 14 (Xây lắp đoạn từ Km0+000 đến Km3+100) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 329 huyện Xuyên Mộc...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 227 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, m ở rộng cảng B ến Đầ m, huyện Côn Đảo như sau:   ...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên Bà Rịa (Giai đoạn 2), thành phố Bà Rịa như sau: 1. Bên mời thầu: UBND...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 201/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Phú Mỹ 1 như...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Phước Hòa - Cái Mép, huyện Tân Thành như sau: 1. Bên mời thầu: Ban QLDA Giao...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa phòng y tế cua cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy để phục vụ đề án triển...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Y tế huyện Châu Đức như sau: 1. Bên mời thầu: Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cấp bách hư hỏng cầu dẫn cảng Bấn Đầm, huyện Côn Đảo do bão Tembin gây ra như sau: ...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu chế biển hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ như sau: ...
Hiển thị 1 - 10 of 710 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 71