Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2800/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà để xe hai bánh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Chủ đầu tư: Ban QLDA chuyên ngành Dân dụng và...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2787/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, phát triển lưới điện trung và hạ thế khu trung tâm huyện Côn Đảo Chủ đầu...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2784/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa mái che phòng đọc ngoại văn Thư viện Tỉnh Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao ...
  UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2779/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trang bị mô hình Stem - Vinaponics tại 07 trường THPT trên địa bàn tỉnh của Sở Giáo dục và...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2735/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu, Hồ sơ mời thầu đấu thầu lựa chọn nhà thầu quản lý, kinh doanh và khai thác chợ Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2694/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Chương trình phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018" Chủ đầu tư:...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019 trên địa bàn...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ ấp trứng, chòi trực rùa đẻ và thiết bị camera thuộc kế hoạch di dời, cứu hộ trứng và rùa con...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2670/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Chung cư tái định cư phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu Chủ đầu tư: UBND thành...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm điều hành khu công nghiệp Đông Xuyên thành phố Vũng Tàu Chủ đầu tư: Công ty Đầu tư...
Hiển thị 1 - 10 of 894 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 90