Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Uỷ ban nhân dân tirh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh nội dung gói thầu số 8 (Tư vấn kiểm toán quyết toán) thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng Trung tam y tế huyện Xuyên Mộc. Chủ đầu tư:...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác của Sở Du lịch. Chủ đầu tư: Sở Du lịch Chi tiết gói thầu: ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua máy nội soi dạ dày tá trang và máy X - Quang  cao tần trang bị cho Bệnh viện Lê Lợi Chủ đầu tư: Sở Y tế ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vưà ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin, nạp mực và thay thế các linh kiện máy in, máy vi tính năm 2017 của Bệnh viện...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện các mô hình hoạt động khuyến nông, khuyến ngư năm 2017 Chủ đầu tư: Sở Nông...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án "Kiểm nghiệm nhanh các chỉ tiêu an toàn thực phẩm tại 88 chợ trên địa bàn tỉnh BR-VT và xây dụng hai...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt Quyết định ban hành Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường liên xã Hòa Hội - Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Chủ đầu tư: UBND huyện Xuyên Mộc Chi tiết: ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt Quyết định ban hành kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Quy hoạch số 2, thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ. Chủ đầu tư: UBND huyện Đất Đỏ Chi tiết: ...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường Bình Ba - Bình Trung huyện Châu Đức Chủ đầu tư: UBND huyện Châu Đức Chi tiết gói thầu: ...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thu gom và xử lý nước thải thành phố Bà Rịa Chủ đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển Đô thị ...
Hiển thị 1 - 10 of 561 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 57