Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt thực hiện dự án "Mua sắm thiết bị chuyên dùng phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh năm 2017". Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án sửa chữa, lắp đặt một số hạng mục tại Trường Chính trị Tỉnh. Chủ đầu tư: Trường Chính trị Tỉnh ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Khảo sát, thiết lập bình đồ cho 10 bến thuỷ nội địa tại Vườn quốc gia Côn Đảo. Chủ đầu tư: Ban quản lý...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án lập Chương trình phát triển đô thị thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2016-2025 ...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc Báo Bà Ria — Vũng Tàu. Chủ đầu tư: Báo Bà Rịa — Vũng Tàu Chi tiết gói thầu:...
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đề án lập Chương trình phát triển đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu giai đoạn 2016...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2017. Chủ đầu tư: Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo Chi tiết...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng tuyến ống cấp nước khu vực huyện Đất Đỏ và xã An Nhứt, Tam Phước huyện Long Điền. Chủ đầu tư:...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo sửa chữa nhà máy cấp nước Sông Xoài huyện Tân Thành. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập hồ sơ phân cấp quản lý, bảo vệ và phân cấp loại đường bộ trên địa bàn tỉnh. Chủ đầu tư: Sở Giao thông...
Hiển thị 1 - 10 of 462 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 47