Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3472/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2018 Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng kỹ...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3471/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sỹ Tỉnh Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3457/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế kỹ thuật cao năm 2018 của Bệnh viện Bà Rịa Chủ đầu tư: Bệnh viện Bà Rịa Chi...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3453/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hồ chứa nuớc Quang Trung, huyện Côn Đảo Chủ đầu tư: UBND huyện Côn Đảo Chi tiết...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3451/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới tràn xả lũ công trình Hồ chứa nước Gia Hoét 1 xã Quảng Thành, huyện Châu Đức Chủ đầu...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3443/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường và kè quanh hồ Quang Trung - Côn Đảo Chủ đầu tư: UBND huyện Côn Đảo Chi...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3442/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt màn hình LED phục vụ diễn tập phòng thủ tỉnh năm 2018 và sử dụng lâu dài tại Sở Chỉ...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước tuyến đường Lê Hồng Phong, đoạn từ ngã năm đến tuyến cống hộp thoát nước...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3433/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Ban Quản lý tiểu dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bà Rịa –...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3424/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường quy hoạch 81 khu đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân...
Hiển thị 1 - 10 of 942 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 95