Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chưa cháy Tỉnh

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2844/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chưa cháy Tỉnh (Phần vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ)

Bên mời thầu: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Tỉnh

Chi tiết gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói 13

Tư vấn thẩm định giá phương tiện, trang thiết bị

228.821.063

Trọn gói

7 ngày

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2017

 

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2844/QĐ-UBND)