Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2849/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng đường Mỹ Xuân - Ngãi Giao - Hòa Bình (Đoạn từ Km0+000 - Km13+193,22 và các cầu trên tuyến).

Bên mời thầu: Ban QLDA Chuyên ngành Giao thông

Chi tiết gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (Đồng)

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Gói 16

Tư vấn khảo sát lập thiêt kế kỹ thuật thi công và dự toán hạng mục di dời lưới điện trung hạ thế

79.000.000

Chỉ định thầu rút gọn

Quý IV/2017

Trọn gói

1 tháng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 2849/QĐ-UBND)