Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Hạng mục Thu gom xử lý lượng bùn tích tụ dưới đầm nước và Hạng mục Xử lý, khôi phục chất lượng nước trong đầm tại Tân Thành

UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3738/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Hạng mục Thu gom xử lý lượng bùn tích tụ dưới đầm nước" và Hạng mục Xử lý, khôi phục chất lượng nước trong đầm" thuộc Đề án "Xử lý ô nhiễm, cải tạo phục hồi môi trường khu vực đầm chứa trước cống xả số 6, xã Tân Hải, huyện Tân Thành.

1.  Bên mời thầu: Sở Tài nguyên và Môi trường

2. Chi tiết gói thầu:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

 Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thu gom và xử lý lượng bùn hữu cơ trầm tích lâu năm dưới đáy đầm chứa

4.759.483.300

Ngân sách tỉnh

Đấu thầu rộng rãi

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý IV năm 2017

Hợp đồng theo đơn giá cố định

7 tháng

2

Giám sát quá trình nạo vét, hút bùn lên các ô chứa.

98.949.658

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

-

Quý IV năm 2017

Hợp đồng theo đơn giá cố định

7 tháng

3

Giám sát chất lượng môi trường trong quá trình nạo vét: Phân tích mẫu.

112.526.172

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

-

Quý IV năm 2017

Trọn gói

7 tháng

4

Giám sát về vấn đề môi trường ô chứa bùn: Phân tích mẫu.

240.024.365

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

-

Quý IV năm 2017

Trọn gói

  7 tháng

5

Xử lý, khôi phục dần chất lượng nước trong đầm bằng các giải pháp kỹ thuật và công nghệ thích hợp.

2.416.755.000

Ngân sách tỉnh

Đấu thầu hạn chế

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Quý III năm 2018

Hợp đồng theo đơn giá cô định

2 tháng

6

Theo dõi, giám sát việc phun rải chế phẩm sinh học lên bề mặt đầm chứa, bao gồm chi phí phân tích mẫu

76.221.910

Ngân sách tỉnh

Chỉ định thầu rút gọn

-

Quý III năm 2018

Hợp đồng theo đơn giá cố định

2 tháng

Tổng giá trị thực hiện: 7.703.960.405 đồng

Cổng TTĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 3738/QĐ-UBND)