Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện in lịch, thiệp Xuân Mậu Tuất năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3721/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện in lịch, thiệp Xuân Mậu Tuất năm 2018 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  như sau:

1.  Bên mời thầu: Sở Văn hóa và Thể thao

2.  Chi tiết gói thầu

Stt

Tên gói thầu

Gía gói thầu (đồng)

Nguồn Vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

In 28.000 cuốn Lịch treo tường Xuân Mậu Tuất 2018 tình Bà Rịa - Vũng Tàu

674.800.000

Nguồn vốn sự nghiệp Văn hóa năm 2018

Chào hàng cạnh tranh

01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ

Tháng 12/2017

Trọn gói

20 ngày

2

In 11.000 Thiệp chúc tết

69.300.000

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 12/2017

Trọn gói

10 ngày

3

Bản quyền tác giả hình ảnh in ấn lịch, thiệp

26.000.000

Chi định thầu rút gọn

 

Tháng 12/2017

Trọn gói

10 ngày

Tổng giá trị các gói thầu:  770.100.000

Cổng TT ĐT BR-VT

(Nguồn: QĐ số 3721/QĐ-UBND)