Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1073/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình đầu tư xây dựng bổ sung 1 số hạng mục công trình tại Bệnh viện Bà Rịa, như sau: Chủ đầu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm, sửa chữa hệ thống lạnh chiller, máy chiếu và màn điện tại Trung tâm Hội nghị, thiết...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1049/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Kế hoạch vệ sinh tiêu độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh cho gia...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1043/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nhà bảo tàng tỉnh, như sau: Chủ đầu tư: Sở Văn hóa và Thể thao ...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở động vật năm 2018 trên địa bàn...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1019/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm quân trang cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2018 cho BCH Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau: ...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1001/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo Trường trung cấp nghề Giao thông Vận tải với nội dung như sau: Chủ đầu...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 937/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trụ sở Ban chỉ huy quân sự thành phố Bà Rịa với nội dung nhập 2 gói thầu số 09 (Xây lắp...
Ngày 16/4/2018, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 18/MSTT-TTCN&TT về việc nhu cầu mua sắm tập trung của tỉnh BR-VT đợt 1 năm 2018. ( kèm theo bảng phụ lục )...
UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 930/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tách và bổ sung tính năng hệ thống phần mềm phổ cập xóa mù chữ của Sở Giáo dục và Đào tạo như...
Hiển thị 11 - 20 of 765 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 77