Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND vừa ban hành Quyết định số 3394/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm phương tiện, công cụ thiết bị thuộc Phương án Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3393/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bảo vệ rừng trồng khu vực vành đai Hồ chứa nưóc Sông Ray năm 2017, như sau: 1.  Bên...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3417/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện Đề án xây dựng thử nghiệm 03 mô hình nông nghiệp ứng dụng công...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Trang bị thí điểm mô hình STEM-VINAPONICS tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Vũng Tàu, như...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3346/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua sắm trang thiết bị làm việc, phục vụ công tác tại Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3353/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng nhà để xe cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y, như sau: 1.   Bên mời thầu:...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3344/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung gói thầu số 04 (Tư vấn giám sát thi công) thuộc công trình Mở rộng tuyến ống cấp nước khu vực huyện Đất Đỏ và xã An...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3357/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp hóa chất phòng chống dịch sốt xuất huyết cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng...
UBND tỉnh mới ban hành Quyết định số 3367/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất xét nghiệm CD4 cho hoạt động Dự án Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và chương trình lây...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3350/QĐ-UBND về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp đường Hương lộ 10, thành phố Bà Rịa, như sau: 1. Bên mời thầu UBND TP Bà Rịa ...
Hiển thị 11 - 20 of 661 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 67