Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2795/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thầu mua thuốc bổ sung đợt 2 năm 2017 của Bệnh viện Tâm thần   Bên mời thầu: Bệnh viện Tâm thần...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2743/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn  nhà thầu công trình nâng cấp, bổ sung các hệ thống cấp nước trên địa bàn huyện Châu Đức Bên mời thầu:...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2746/QĐ-UBND về việc phê duyệt  Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lợp mái tôn chống nóng cho lô C&D Khu nhà ở xã hội Chí Linh A, TPVT. Bên mời...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2748/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất lọc thận và lọc máu liên tục năm 2017-2018 của Bệnh viện Lê Lợi. ...
Ngày 28/9/2017, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành văn bản số 21/MSTT-TTCNTT&TT về việc tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung tỉnh BR-VT đợt 2 năm 2017. Mời bạn đọc xem chi...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2686/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cắm mốc giới quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Côn Đảo, huyện...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2684/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu:Trang bị máy bơm phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy chợ Bà Rịa Chủ đầu tư: Ban quản lý...
UBND tỉnh vừa bna hành Quyết định số 2683/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đầu tư mở rộng Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tại các huyện Tân Thành, Châu Đức, Xuyên Mộc và...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2659/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà máy cấp nước Sông Ray. Nội dung như sau: Bên mời thầu: Trung tâm Nước sạch sinh...
Hiển thị 11 - 20 of 605 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 61