Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2228/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Lập bản đồ xác định nguy cơ sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh Bà Ria - Vũng...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Chương trình phát triển thương mai điện tử trên đia bàn tỉnh năm 2018" như sau: Chủ đầu tư:...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2172/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tổ chức lớp bồi dưỡng cho giáo viên mầm non công lập mới xét tuyển năm học...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2152/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chửa nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh như sau: Chủ đầu tư Sở Văn hóa và Thể thao. ...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2110/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng kênh tiếp nước cho các hồ Suối Môn, Đá Bàng và đập Suối Sỏi như sau: ...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2107/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm vật tư không y tế năm 2018 của Bệnh viện Bà Rịa như sau: 1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Bà Rịa. ...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng hệ thống trụ chống va bảo vệ trụ cầu trên các tuyến đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2098/QĐ-UBND về viêc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa đường tuần tra bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Bình...
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2091/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Điều chỉnh bảng giá các loại đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019 như sau: 1. Chủ đầu...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2072/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý...
Hiển thị 11 - 20 of 848 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 85