Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác Duy trì hệ thống phòng chổng virus máy tính cho các cơ quan Nhà nước thuộc...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng trụ sở Công an huyện Châu Đức Tên chủ đầu tư: Công an tỉnh Bà Rịa...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1785/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm máy photocopy; mua sắm bàn ghế học sinh và bàn ghế...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt nhà vòm, thiết bị tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn. Tên...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội. Tên chủ đầu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1762/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu "Trang bị sách lớp 3,4,6 và lớp 7 thực hiện mô hình trường học...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị, tài sản Công an xã thuộc Đề án Nâng cao chất...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà tang lễ thành phố Bà Rịa với nội dung nhập 2 gói thầu số 10...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1751/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về việc phê duyệt điều chinh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mẩm non xã Đá Bạc, huyện Châu Đức Tên chủ đầu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị CNTT phục vụ chương trình cải cách hành chính...
Hiển thị 601 - 610 of 879 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 88