Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 25/09/2015 p hê duyệt  điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phía Tây Bắc dường AIII phường 12, thành phố...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 23/09/2015 p hê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hàng  rào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Tỉnh . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2267/QĐ-UBND ngày 23/09/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, thiết kế và xây đựng phần mềm Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 23/09/2015 p hê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án hỗ trợ cây con giống phát triển sản xuất cho hộ dân tộc thiểu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo quản, tu bổ di tích  Trại Sở Củi-Chuồng Bò thuộc khu di tích...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo quản, tu bổ di tích Nhà Chúa Đảo thuộc khu di tích lịch sử nhà tù...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 p hê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua xe ôtô chuyên dùng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Nội vụ. ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng Trụ sở làm việc Trạm quản lý, khai thác công trình thủy...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình Hồ chứa nước Đá Bàng. ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng mới nhà quản lý hồ chứa nước Đá Bàng, huyện Đất Đỏ ...
Hiển thị 601 - 610 of 710 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 71