Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần bổ sung dự án Nâng cấp tỉnh lộ 765  đoạn từ đầu tuyến đến tỉnh lộ 52 -...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghiên cứu giải pháp tổng thế chống xói lở b ờ biển đoạn từ Vũng...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại các đ ơ n vị thuộc Tỉnh ủy năm 2015 ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới và...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua mới 01 xe ô tô 47 chỗ chuyên dùng phục vụ công tác của Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu -...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1389/QĐ-UBND phê duyệt k ế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, sửa chữa một số hạng mục tại T rường Chính trị Tỉnh ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1362/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Tiểu học Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc - Chủ đầu tư: UBND huyện Xuyên Mộc - Kế...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1302/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (Đoạn từ cầu Dài đến Đập Thầu), xã Phưóc Hội...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1304/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung  kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, sửa chữa Đội công tác Biên phòng Hồ Cốc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc,...
Hiển thị 601 - 610 of 661 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 67