Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 p hê duyệt kế hoạch đấu thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Bà...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND ngày 25/3/2015 phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 24/3/2015 v/v chấm dứt hoạt động trước thời hạn và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Exova Việt Nam. Theo đó,  Chấm...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 1834/UBND-VP ngày 24/3/2015 chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh hướng dẫn thủ tục liên quan đến  Dự án của Công ty TNHH Behn Agricare Việt...
Ngày 12/9, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành thông báo số 320/TB-UBND về kết luận của UBND tỉnh BR-VT tại cuộc họp thông qua Chương trình xúc tiến đầu tư của tỉnh năm 2015. Chi tiết thông báo...
Hiển thị 601 - 605 of 605 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 61