Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu In và Phát hành Công báo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2016 . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3152/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  dự án mua sắm thiết bị hỗ trợ hoạt động dự án Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 p hê duyệt dự toán và  kế hoạch lựa chọn nhà thầu In lịch, thiệp Xuân Bính Thân năm 2016 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa cho đồng bào dân tộc xã Bàu Lâm, huyện...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch đấu thầu mua mới 01 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác trật tự đô thị cho UBND thành phố Bà...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3094/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu lắp đặt hệ thống camera bảo vệ trụ sở làm việc của Hội đồng nhân...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 p hê duyệt  điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án với nội dung: Tách gói thầu xây lắp số 14 ( bao gồm cáp...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3083/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 p hê duyệt  bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thàu dự án Sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động huyện Đất...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3082/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Kiểm toán công tác quản lý, bảo trì hệ thống cầu, đường bộ và...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lắp đặt đèn chiếu sáng trên tuyến đường Kim Long - Quảng Thành,...
Hiển thị 601 - 610 of 789 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 79