Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 07/6/2016 về việc phê duyệt   kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Tư vấn k iểm đ ịnh đánh giá an toàn đ ập công trình Hồ ch ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác ứ ng dụng CNTT  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1340/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu  dự án Tr ườ ng Tiểu học Bình Minh, phường Rạch Dừa, thành phố...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 về việc  kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác  cho các cơ  quan, đơn vị trên địa...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 về việc phê duyệt   kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác  Triển khai ứng dụng CNTT tại UBND thành phố Bà Rịa năm...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 về việc  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  Trạm Quan sát phòng không Ra Đa - Đồn Biên phòng Bốn Đá, thành phố Vũng...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1252/QĐ-UBND về việc phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu  dự án Trường Ti ểu học Tóc Tiên, huyện Tân Thành Chủ đầu tư: UBND...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 về việc phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường Mầm non xã Tân Hải, huyện Tân Thành Chủ đầu tư:...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 về việc kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bỗ sung năm 2015 của TTYT huyện Tân Thành. Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Tân...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2015 của Bệnh viện Bà R ị a Chủ đầu...
Hiển thị 681 - 690 of 942 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 95