Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND ngày 13/1/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu  dự án Bể chứa nước mưa trên các đảo nhỏ thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo,...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 12/1/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu vệ sinh công nghiệp (kính, alu) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 p hê duyệt  bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão Bến Lội - Bình Châu . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Thu gom, xử lý nước thải  đô thị Long Điền, huyện Long...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3271/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng, thành...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3269/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 p hê duyệt  điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà máy cấp nước Sông Ray .   - Chủ đầu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 p hê duyệt  điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện  Tân Thành và...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm định đánh giá an toàn đập công trình Hồ chứa nước Xuyên...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3260/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 p hê duyệt  điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mở rộng mạng cấp nước các hệ cấp nước huyện Đất Đỏ và...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3264/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 p hê duyệt  bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Giải quyết 9.4% hộ dân nông thôn sử dụng nước không hợp vệ sinh...
Hiển thị 681 - 690 of 879 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 88