Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1262 ngày 12/6/2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở Công an phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa - Chủ đầu tư: Công an Tỉnh -...
Chỉ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1231/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản - Chủ đầu tư: Sở Y tế - Phần đấu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 08/6/2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu (giai đoạn II) - Chủ...
Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 3868/UBND-VP ngày 05/6/2015 cho chủ trương đầu tư đối với 02 Dự án trong Khu công nghiệp Phú Mỹ I, bao gồm:...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1150/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. - Chủ đầu tư: UBND...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1148/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu trang bị xe ô tô bán tải cho đồn Công an các khu công nghiệp huyện Tân Thành. - Chủ đầu tư:...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1139/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ của Tỉnh. - Chủ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1135/QĐ-UBND phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác chỉnh lý tài liệu tại sở Giao thông & vận tải tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. - Chủ đầu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1111/QĐ-UBND phê duyệt   kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án phát triển ngành Thư viện tỉnh Bà Rịa — Vũng Tàu. - Chủ đầu tư: Thư viện tỉnh...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBND phê duyệt   kế hoạch đấu thầu chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại UBND huyện Tân Thành - Chủ đầu tư: UBND huyện Tân Thành. - Kế hoạch...
Hiển thị 681 - 690 of 729 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 73