Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo quản, tu bổ di tích  Trại Sở Củi-Chuồng Bò thuộc khu di tích...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bảo quản, tu bổ di tích Nhà Chúa Đảo thuộc khu di tích lịch sử nhà tù...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 p hê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua xe ôtô chuyên dùng phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của Sở Nội vụ. ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2177/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng Trụ sở làm việc Trạm quản lý, khai thác công trình thủy...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn kiểm định đánh giá an toàn đập của công trình Hồ chứa nước Đá Bàng. ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 15/09/2015 p hê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng mới nhà quản lý hồ chứa nước Đá Bàng, huyện Đất Đỏ ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 10/09/2015 p hê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Trung tâm Hành chính huvện Long Điền giai đoạn 2: Các...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 09/09/2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình  Duy tu, sửa chữa các tuyến đường ra vào khu công nghiệp dầu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 phê duyệt  bổ sung vào kế hoạch đấu thầu dự án Mở rộng trường tiểu học Nguyễn Thái Học, phường 4, thành phố Vũng Tàu...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 04/09/2015 phê duyệt  kế hoạch  lựa chọn nhà thầu công trình Di dời hệ thống điện trung thế thuộc dự án Mở rộng cầu Sông cầu...
Hiển thị 681 - 690 of 786 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 79