Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch  lựa chọn nhà thầu  gói thầu mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc năm 2016 đối với các công...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2750/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch  lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa thực hiện Dự án Trại heo giống tại Phước Hội năm 2015...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2741/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch đấu thầu mua sắm xe mô tô chuyên dùng phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông cho...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu  Xây dựng ấn phẩm xúc tiến đầu tư phù hợp với ngành nghề kêu gọi đầu tư . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu  dự án Sửa chữa Trụ sở làm việc của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2694/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu  gói thầu: Sản xuất tài liệu truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu  công tác duy trì chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây xanh và vệ sinh đường giao...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2687/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu công tác sửa chữa đường giao thông tại hai Khu công nghiệp Đông Xuyên và...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm phương tiện, trang thiết bị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho Cảnh sát...
Hiển thị 701 - 710 of 848 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 85