Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1583/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 phê duyệt   kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình bảo duỡng máy đóng mở các công trình thủy l ợ i trên địa...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 phê duyệt  duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bồ sung một số gói thầu thuộc dự án Đường  Phước Hoà-Cái Mép - Chủ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 phê duyệt  duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua nón bảo hiểm tặng trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1573/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung một số gói thầu thuộc dự án Đường 991B từ QL51 đến hạ lưu cảng Cái Mép huyện...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu phần bổ sung dự án Nâng cấp tỉnh lộ 765  đoạn từ đầu tuyến đến tỉnh lộ 52 -...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1401/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nghiên cứu giải pháp tổng thế chống xói lở b ờ biển đoạn từ Vũng...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án ứng dụng công nghệ thông tin tại các đ ơ n vị thuộc Tỉnh ủy năm 2015 ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 26/6/2015 phê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mua sắm thiết bị đào tạo nghề thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đổi mới và...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua mới 01 xe ô tô 47 chỗ chuyên dùng phục vụ công tác của Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu -...
Hiển thị 701 - 710 of 765 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 77