Thông tin đầu tư, đấu thầu Thông tin đầu tư, đấu thầu

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  Lắp đặt 02 pano thực hiện công tác tuyên truyền thông tin...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 652/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 25/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh dại ở động vật trên...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 24/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 594/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ thực hiện kế hoạch phòng, chống bệnh heo tai xanh...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 p hê duyệt  dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm vật tư năm 2016 của Trung tâm y tế huyện Tân Thành . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc, vắc xin và vật tư y tế năm 2016 cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập ....
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Trường nuôi dạy trẻ khiếm thị Hữu Nghị huyện Tân...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 17/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu . ...
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 p hê duyệt  kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa tàu BV- 0152 .   - Chủ đầu tư:  Ban quản lý Vườn quốc...
Hiển thị 701 - 710 of 925 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 93